Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συντάκτης:

Μείωση φορολογιών και τελών από το Δήμο Γεροσκήπου

Σε στήριξη επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19 προβαίνει ο Δήμος Γεροσκήπου

Μειώσεις σε όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας Covid-19 βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ενέκρινε ο Δήμος Γεροσκήπου σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μειώσεις αφορούν τα πιο κάτω:

Α. Τέλη Σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος) και Δικαιώματα Χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών (Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών).

Οι μειώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά όπως φαίνονται αναλυτικά στον επεξηγηματικό πίνακα οι οποίες είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις καλούνται όπως υποβάλουν ένσταση έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία λήξης που θα αναγράφεται στα σχετικά τιμολόγια που θα αποσταλούν από το Δήμο Γεροσκήπου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Δήμο Γεροσκήπου (έντυπο ένστασης) και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως επεξηγούνται πιο κάτω και στη συνέχεια θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση όλων των πιο πάνω μειώσεων είναι:

  1. Βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του ως το διάταγμα.
  2. Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών.
  3. Πρόσθετες διευκρινίσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες από το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου www.geroskipou.org.cy όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά μειώσεων ανά κατηγορία ή να αποτείνονται στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Γεροσκήπου στα τηλ. 26961424, 26961427, 26961516, 26960772, 26960745 ή στο email [email protected]

 

Αρχεία:

Μείωση Φορολογικών Τελών

Πίνακας Ομοιόμορφων Μειώσεων

Οικιακά Υποστατικά Τέλη

Έντυπο Ένστασης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20/2020 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021»

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για την προμήθεια θερινής και χειμερινής στολής για τις ανάγκες των μελών του προσωπικού του για την περίοδο 2020-2021.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο , να απευθύνονται στο Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι τη Παρασκευή 18/09/2020 και ώρα 13.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.

 

Τα Έγγραφα της προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου www.geroskipou.org.cy.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου στο τηλέφωνο 26962324 ή 26913600 από τις 7.30 – 15.00 καθημερινά.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 2020-2021

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 2020-2021

Μουσική Βραδιά στο Aliathon Resort για την ψυχαγωγία ατόμων σε καραντίνα

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου και το Aliathon Resort πραγματοποίησαν μουσική βραδιά την Τετάρτη 29/4, για σκοπούς ψυχαγωγίας των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε καραντίνα στο εν λόγω ξενοδοχείο.

Τα 140 περίπου άτομα σε καραντίνα δε χρειάστηκε να μετακινηθούν από τους χώρους που διαμένουν, καθώς έγιναν όλες οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες για ηχητική μετάδοση της μουσικής βραδιάς στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.

Χαλάρωση των Μέτρων για Αντιμετώπιση της Πανδημίας – Ανακοίνωση Δήμου Γεροσκήπου

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση

Με βάση τη χαλάρωση των μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση αναφορικά με την
αντιμετώπιση της πανδημίας, ενημερώνουμε τους δημότες Γεροσκήπου ότι από
σήμερα 4/5 ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Επιτρέπονται οι εξωτερικές επισκέψεις στο Δημαρχείο Γεροσκήπου κατόπιν
ραντεβού, με πιστή εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν την είσοδο σε
κλειστούς χώρους (χρήση μάσκας, χρήση απολυμαντικού χεριών). Δεν
επιτρέπεται, όμως, να εισέρχονται ταυτόχρονα στο Δημαρχείο πέραν των δύο
ατόμων.

2) Προτρέπεται το κοινό να επισκέπτεται το Δημαρχείο μόνο για επείγοντα
θέματα. Για συνήθη περιστατικά, το κοινό παρακαλείται να επικοινωνεί με τα
τηλέφωνα 26 962 324 και 26 960 810.

3) Τα ταμεία του Δήμου θα είναι ανοικτά, με πιστή εφαρμογή της οδηγίας για το
μέτρο που αφορά την παρουσία στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το
ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Ως εκ τούτου, κάθε φορά μπροστά από
τα ταμεία του Δήμου θα βρίσκεται μόνον ένα άτομο. Σε περίπτωση ταυτόχρονης
παρουσίας περισσότερων ατόμων, αυτά θα περιμένουν έξω από το κτίριο,
τηρώντας το μέτρο της απόστασης δύο μέτρων. Σημειώνεται ότι πληρωμές
μπορούν να γίνονται διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου και την
ιστοσελίδα www.jccsmart.com

4) Εξακολουθεί να υφίσταται η αναστολή της λειτουργίας του Πολυδύναμου
Κέντρου Εξυπηρέτησης Παιδιών, του Κέντρου Ενηλίκων, της Δημοτικής Ομάδας
Πρόληψης (Δ.Ο.Π.), της «Πετριδείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Δημοτικού
Σταδίου Μιχάλης Χρ. Κυπριανού, του Ολυμπιακού Κολυμβητήριου Τάσος
Παπαδόπουλος και του Ανοιχτού Χώρου Αθλοπαιδιών «Χ. Ζόππος».

5) Το Συμβουλευτικό Κέντρο «Ίρις» είναι στη διάθεση του κοινού κατόπιν
ραντεβού (99 233 222).

6) Δε γίνονται πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις και δεν τελούνται πολιτικοί γάμοι.

7) Επιτρέπεται η χρήση πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων με τους όρους χρήσης
που ανακοινώθηκαν.

Τα μέτρα δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις ή/και τις οδηγίες που
θα δίνονται από καιρού εις καιρόν από το κράτος.

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί την κατανόηση των δημοτών για τα μέτρα που αναγκάζεται
να πάρει λόγω της έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται ο τόπος μας.

Συνιστούμε στους συνδημότες μας να επιδείξουν υπομονή και να λαμβάνουν τα μέτρα
πρόληψης που έχουν ανακοινωθεί για την προστασία των ιδίων και των οικογενειών
τους.

Παράνομες και αυθαίρετες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου εις βάρος των δημοτών της Γεροσκήπου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Παράνομες και αυθαίρετες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου
εις βάρος των δημοτών της Γεροσκήπου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των δημοτών Γεροσκήπου, αλλά και κάθε ιδιοκτήτη υποστατικού στη Γεροσκήπου, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Μέχρι και τα τέλη του 2015, η διαδικασία της χρέωσης και της είσπραξης των τελών χρήσης αποχετευτικού του Σ.Α.ΠΑ. γινόταν από τον Δήμο Γεροσκήπου για λογαριασμό του Σ.Α.ΠΑ.
Το Σ.Α.ΠΑ., με επιστολή του ημερ. 29/2/16, ενημέρωνε τον Δήμο Γεροσκήπου ότι, εφεξής, οι χρεώσεις/εισπράξεις θα γίνονταν από την υπηρεσία του, καλώντας τον Δήμο να μη χρεώνει και εισπράττει οποιεσδήποτε οφειλές σχετικές με το τέλος χρήσης. Ο Δήμος αποδέχθηκε το αίτημα του Σ.Α.ΠΑ.

Το Σ.Α.ΠΑ. επανήλθε με νέα επιστολή του στις 28/6/16, ζητώντας εξηγήσεις από τον Δήμο Γεροσκήπου για τη μη χρέωση και είσπραξη των τελών του αποχετευτικού, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για υποχρέωση του Δήμου και προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Σ.Α.ΠΑ. δεν είναι έτοιμο να αναλάβει μια τέτοια διαδικασία!

Στην απαντητική του επιστολή ημερ. 18/7/16, ο Δήμος Γεροσκήπου υπενθύμισε στο Σ.Α.ΠΑ. το περιεχόμενο της επιστολής του Οργανισμού ημερ. 29/2/16, με την οποία ενημέρωνε τον Δήμο ότι η είσπραξη και η χρέωση του τέλους χρήσης του αποχετευτικού που συνδέεται με την κατανάλωση της υδατοπρομήθειας, θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Σ.Α.ΠΑ.

Μάλιστα, στην ίδια επιστολή, ο Δήμος ήγειρε την ανισότητα και την αδικία που υφίστανται οι δημότες της Πάφου και της Γεροσκήπου, από το γεγονός ότι κάλυπταν με τις χρεώσεις που τους επιβάλλονταν όλο το κόστος χρήσης του αποχετευτικού, σε αντίθεση με τους κάτοικους των κοινοτήτων, που τότε δε χρεώνονταν καθόλου λόγω του γεγονότος ότι το Σ.Α.ΠΑ. αδυνατούσε να συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιβολή χρεώσεων.

Τέλος, ο Δήμος ενημέρωνε το Σ.Α.ΠΑ. ότι ενδεχόμενη επιβολή αύξησης αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία και προειδοποιούσε για την καταχώρηση προσφυγών εναντίον του Οργανισμού από επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες υποστατικών, αλλά και από μέρους του ίδιου του Δήμου.

Παρ’ όλα αυτά, σε μεταγενέστερο στάδιο, ο Δήμος Γεροσκήπου, με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 18/1/18, αποφάσισε την επαναφορά της πολιτικής χρέωσης και είσπραξης του τέλους αποχετευτικού από τις υπηρεσίες του, με ισχύ από 1/1/18, μετά από παράκληση του Προέδρου του Σ.Α.ΠΑ. κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος παρέστη προσωπικά στη συνεδρία της ολομέλειας του Δ.Σ.

Στις 28/11/19 ο Σ.Α.ΠΑ. ενημέρωνε τον Δήμο Γεροσκήπου για την απόφασή του ημερ. 27/11/19, που αφορά την επιβολή του οφειλόμενου ποσού για τα έτη 2016 – 2017 μέσω ισόποσης αύξησης του αποχετευτικού τέλους για την περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, εκτός αν γίνει αποδεκτή από πλευράς Δήμου η εισήγηση για χρέωση και είσπραξη των οφειλομένων μέσω των δημοτικών λογαριασμών υδατοπρομήθειας και μέσω δόσεων!

Ο Δήμος Γεροσκήπου, με επιστολή του ημερ. 5/12/19, ενημέρωσε το Σ.Α.ΠΑ. ότι, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 3/12/19, δε θα προβεί σε οποιαδήποτε χρέωση τελών χρήσης και ότι το Σ.Α.ΠΑ. εάν επιθυμεί να επιβάλει αναδρομική χρέωση ο Δήμος είναι πρόθυμος να του αποστείλει εκ νέου τα αναγκαία στοιχεία, σημειώνοντας, όμως, ότι μια τέτοια ενέργεια, με βάση γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Επίσης, ο Δήμος γνωστοποιούσε την απόφασή του να μη διεκπεραιώνει τη διαδικασία χρέωσης και είσπραξης του τέλους αποχετευτικού από την 31/3/20 και ότι η ευθύνη αυτή θα πρέπει να αναληφθεί από τον Σ.Α.ΠΑ.

Συνοπτικά, ενημερώνουμε τους δημότες Γεροσκήπου, και όχι μόνον, ότι το Σ.Α.ΠΑ. έλαβε απόφαση, η οποία είναι έκδηλα παράνομη, να επιβάλει αναδρομική αύξηση στο τέλος χρήσης αποχετευτικού του 2020 για τους ιδιοκτήτες γης και υποστατικών της περιοχής Γεροσκήπου, λόγω της αδυναμίας του να εισπράξει το σχετικό τέλος τα έτη 2016 και 2017.

Συγκεκριμένα:
Η αύξηση στους σχετικούς λογαριασμούς θα είναι 65% για την περιοχή της Α’ Φάσης του Αποχετευτικού και 77% γι’ αυτήν της Β’ Φάσης!
Επιπρόσθετα, η απόφαση αυτή δημιουργεί αρκετές στρεβλώσεις:
Αρκετοί ιδιοκτήτες υποστατικών θα κληθούν να καταβάλουν τέλη χρήσης αποχετευτικού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πληρώνονταν από τους τότε ενοικιαστές τους μέσω των τιμολογίων υδατοπρομήθειας.
Οι ιδιοκτήτες αναξιοποίητων τεμαχίων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν αυξημένα τέλη για μια υπηρεσία που ουσιαστικά δεν τους προσφέρεται.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα καταγγείλει τις αυθαίρετες ενέργειες του Σ.Α.ΠΑ. στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Γενικό Ελεγκτή, ενώ θα κινηθεί και νομικά για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Καλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι να αναζητήσουν νομική συμβουλή για την εξέλιξη αυτή με σκοπό την ενδεχόμενη προστασία των συμφερόντων τους, καθώς σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί σε ατομικό επίπεδο η νομιμότητα των αποφάσεων του Σ.Α.ΠΑ. τότε θα έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό αποτέλεσμα για τους διοικούμενους.

Προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο εντόμων και τρωκτικών

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο εντόμων και τρωκτικών

Η παρουσία εντόμων και τρωκτικών σε ένα χώρο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Με την αύξηση της θερμοκρασίας, τα έντομα (κατσαρίδες, κουνούπια) και τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι) βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση, γι’ αυτό επιβάλλεται από όλους μας να λαμβάνουμε ατομικά μέτρα πρόληψης ή και καταπολέμησης τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες υποστατικών ή χώρων να εφαρμόζουν πιστά τα πιο κάτω μέτρα:

1. Να κλείνουν ερμητικά με κατάλληλο κάλυμμα, όλα τα φρεάτια αποχετεύσεων σε κάθε υποστατικό. Κλειστός επίσης με πυκνό δικτυωτό πλέγμα, θα πρέπει να είναι και ο σωλήνας εξαερισμού των αποχετεύσεων.
2. Να μην αφήνονται εντός της αυλής ή κοντά σε υποστατικά, ανοικτά δοχεία, βαρέλια, κουβάδες, παλιά ελαστικά ή άλλα παρόμοια αντικείμενα τα οποία μπορούν να συγκρατήσουν νερό. Η παρουσία έστω και ελάχιστης ποσότητα νερού επιτρέπει στα κουνούπια να εναποθέσουν τα αυγά τους και να πολλαπλασιαστούν.
3. Να διενεργείται τακτικός καθαρισμός της αυλής και του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα αντικείμενα και άγρια βλάστηση και μεταφορά των υλικών στο Πράσινο Σημείο Κολώνης ή σε άλλη αδειοδοτημένη Μονάδα.
4. Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε κατάλληλα κλειστά σκυβαλοδοχεία ή σκυβαλαποθήκες μέχρι την περισυλλογή τους από τα συνεργεία του Δήμου Γεροσκήπου.
5. Από αδειούχα συνεργεία απεντομώσεων, να διενεργούνται όπου κρίνεται αναγκαίο, ψεκασμοί εντός των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών για καταπολέμηση από κατσαρίδες και κουνούπια και να τοποθετούνται ποντικοκτόνα σκευάσματα σε χώρους ή εστίες όπου πιθανόν να συχνάζουν τρωκτικά.

Ο Δήμος Γεροσκήπου από την πλευρά του, ευαισθητοποιημένος στα θέματα δημόσιας υγείας, φροντίζει καθημερινά για τον καθαρισμό πεζοδρομίων, οικοπέδων, εγκαταλειμμένων υποστατικών, και άλλων δημοσίων χώρων, από ακαθαρσίες και άγρια βλάστηση. Επιπρόσθετα, εφαρμόζει συστηματικά, προγράμματα για τον έλεγχο και καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε δημόσιους χώρους.

Για περισσότερες οδηγίες ή πληροφορίες, αποτείνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26961400 και 26960863.

Δήμος Γεροσκήπου,
13 Απριλίου 2020

Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης

Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης – https://www.covid19.cy

Έντυπο Α: Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου
Για βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου (Έντυπο Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)

Έντυπο Β: Δήλωση Κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών

Για δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών (Έντυπο Β), υπάρχουν οι ακόλουθες 2 επιλογές:

Αποστολή SMS,
Συμπλήρωση και εκτύπωση Έντυπου Β (Έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης):
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (MS-Word)

Οδηγίες για Αποστολή SMS

Μήνυμα SMS μπορεί να σταλεί από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό 8998 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

X κενό αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας

Για παράδειγμα, για μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών:

2 987654 8201

Δηλαδή:
2 Αρ.Ταυτότητας Ταχ.Κώδικας-Γεροσκήπου

Για μετάβαση σε φαρμακείο:
1 987654 8201

Για μετάβαση σε τράπεζα:
3 987654 8201

Όπου Χ ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη όπως περιγράφεται πιο κάτω:

1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό
2 Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης
3 Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή
4 Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης
5 Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)
6 Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές
7 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων
8 Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Οι πολίτες εφόσον αποστείλουν το μήνυμα θα έχουν δικαίωμα μετακίνησης για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης.

Μετά την αποστολή του μηνύματος SMS θα λαμβάνεται απάντηση με την πιο κάτω μορφή:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ κενό Χ κενό ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ κενό ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΙΚΙΑΣ κενό ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

APPROVED space Χ space ID or PASSPORT space POSTAL CODE space VALID FOR REASONABLE AMOUNT OF TIME

Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει κάνει λάθος στην δομή του μηνύματος θα λαμβάνει απάντηση:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΛΑΘΟΣ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ κενό Χ κενό ΑΔΤ/ΔΙΑΒ κενό ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

REJECTED/INVALID MESSAGE FORMAT space Χ space ID/Passport space POSTAL CODE

Οι πολίτες υποχρεούνται να μεταφέρουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και να παρουσιάζουν τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο τους σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία.

Η Αστυνομία επιπλέον θα ελέγχει για τυχόν κατάχρηση του μηχανισμού μηνυμάτων SMS προς τον αριθμό 8998.

Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτών
Σε περίπτωση που πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στα έντυπα βεβαιώσεων μετακίνησης που ανακοινώθηκαν, μπορούν να φέρουν μαζί τους χειρόγραφη βεβαίωση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας, την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο σκοπό της μετακίνησης (ο οποίος να εμπίπτει στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα). Υπογραφή και Ημερομηνία.

Αρχαιότητες στην παραλιακή θέση «Παχύαμμος» του Δήμου Γεροσκήπου (τεμάχιο 223)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, στη συνεδρία του ημερ. 23/7/19, ασχολήθηκε με το θέμα των ευρημάτων που ήρθαν στο φως από την ανασκαφή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στην παραλιακή θέση «Παχύαμμος» του Δήμου Γεροσκήπου (τεμάχιο, 223, ιδιοκτησίας Αρχιεπισκοπής).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου, λόγω της σπουδαίας αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας των ευρημάτων (μεγάλο συγκρότημα Ιερού της Ελληνιστικής εποχής, με δεξαμενές και υδραυλικές εγκαταστάσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη άλσους και κήπων σε σχέση με τις λατρείες στον χώρο), απαιτεί τη συνέχιση των ανασκαφών με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του μνημείου, τη διάσωση και, τελικά, την ανάδειξή του. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα πρέπει να λάβει μέτρα προστασίας του χώρου και να συνεχίσει απερίσπαστο την έρευνά του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα επιδιώξει συναντήσεις τόσο με αρμόδια τμήματα του κράτους (Τμήμα Αρχαιοτήτων και Τμήμα Πολεοδομίας) όσο και με τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου (Αρχιεπισκοπή) για να προώθηση των αποφάσεών του.

25 Χρόνια Δήμος Γεροσκήπου

25 Χρόνια Δήμος Γεροσκήπου

Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, στις 17 Απριλίου 1994, εξελέγη το
πρώτο δημοτικό συμβούλιο της Γεροσκήπου, γεγονός που σφράγισε
και επίσημα την ίδρυση του Δήμου.
Με την ευκαιρία της 25 ης επετείου, ο Δήμος Γεροσκήπου προχώρησε
στην ετοιμασία ειδικού λογοτύπου, το οποίο θα συνοδεύει όλη τη
δραστηριότητα της τοπικής αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019.

Back to top
elΕλληνικά