Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – ΕΟΑ Πάφου

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης