Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συντάκτης:

Συμφωνία Συνεργασίας Δήμου Γεροσκήπου και Πανεπιστημίου Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, συνεπές στον πυλώνα ανάπτυξής του με τη δέσμευση και τη διακηρυγμένη βούλησή του για συνεισφορά  στην ανάπτυξη της  τοπικής κοινωνίας  και  ο Δήμος Γεροσκήπου, δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της επαρχίας Πάφου με μακρά ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική και λαογραφική παράδοση, επισημοποίησαν τη συνεργασία τους μέσω της υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας με κοινή στόχευση τη σύγχρονη απάντηση και αντιμετώπιση όλων των σημαντικών θεμάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η υπογραφή της Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο εταίρων την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020  στο Δημoτικό Μέγαρο Γεροσκήπου και υπεγράφη εκατέρωθεν από τους κους Μιχάλη Παυλίδη, Δήμαρχο Γεροσκήπου και Καθ. Παντελή Σκλιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Οι δύο πλευρές κατά την διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις ανοικτές  προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας και υπογράμμισαν την ανάγκη συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, ως φορέα εφαρμοσμένης γνώσης, επιστημονικής καινοτομίας, αλλά και πολιτιστικής καλλιέργειας και πρωτοπορίας, με τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές στη στόχευση της βιώσιμης προόδου και κοινωνικής συνοχής.

Η συνεργασία των δύο εταίρων  αναφέρεται καταρχήν  στη συμμετοχή του Δήμου Γεροσκήπου στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών οργανισμών και επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», υλοποιούμενο από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για σκοπούς τοποθέτησης φοιτητών στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα θα προβλέπει, θα ενισχύει και θα προωθεί δράσεις και συνέργειες, οι οποίες  θα αναδεικνύουν ταυτόχρονα την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική δραστηριοποίηση  της τοπικής κοινωνίας της Γεροσκήπου, σε συνάφεια και υποστήριξη από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και  πολιτιστικό  έργο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Συμφωνία παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού φωτισμού στον Δήμο Γεροσκήπου

Δήμος Γεροσκήπου και  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων), προχώρησαν σε συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού φωτισμού στον Δήμο Γεροσκήπου.

Η συμφωνία αφορά την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων υψηλής πίεσης νατρίου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσής τους και εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Υπολογίζεται ότι η αντικατάσταση θα διαρκέσει δώδεκα βδομάδες και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.  Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης η οκταετής συντήρηση των νέων φωτιστικών LED, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση.

Το κόστος της σύμβασης για τον Δήμο θα ανέλθει στις €268.674,21 συν Φ.Π.Α. Ο δε ανάδοχος του έργου εγγυάται ότι με τη χρήση των νέων φωτιστικών LED, η εξοικονόμηση ενέργειας θα κυμαίνεται γύρω στο 60%.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των φοιτητών, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι:

 • Δημότης Γεροσκήπου
 • Διαγωγή κοσμιοτάτη
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Βαθμός Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 18,5/20 και άνω.
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή.
 • Βεβαίωση έτους σπουδών στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.
 • Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €30,000 (πατέρας – μητέρα).
 • Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €2000 για κάθε παιδί. Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών και ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στις €32,000.
 • Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ ’αποστάσεως.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 1.30μ.μ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να αποτείνεστε στο Αρχείο (τηλ. 26 962 324) ή την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου (τηλ. 26 960 857).

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι επίσης διαθέσιμα στους πιο κάτω συνδέσμους:

‘Εντυπο αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών

Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης για αίτηση υποτροφιών

Πρόταση Τοπικών Αρχών για τη δημιουργία δήμου στην Ανατολική Πάφο

Την ενοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου με τις γειτονικές κοινότητες εισηγούνται με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο Δήμος Γεροσκήπου και τα Κοινοτικά Συμβούλια Κονιών και Τίμης, με στόχο τη σύσταση δήμου στην Ανατολική Πάφο, πρόταση η οποία κοινοποιήθηκε και στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Στην επιστολή η οποία στάληκε στις 24 Ιανουαρίου,  απορρίπτεται κατηγορηματικά η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για συνένωση με τον Δήμο Πάφου και παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους, προκρίνεται η δημιουργία δήμου στην Ανατολική Πάφο, πρόταση  η οποία τυγχάνει της  έγκρισης των εκλελεγμένων συμβουλίων και της αποδοχής της τοπικής κοινωνίας. Όπως ταυτόχρονα επισημαίνεται,  η συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και όμορων κοινοτήτων, τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους που θέτει η μελέτη για τις συνενώσεις, δηλαδή:

 • «να είναι βιώσιμοι οικονομικά και αυτοτελείς διοικητικά και οικονομικά»,
 • «να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες» και
 • «τη δημοκρατική εκπροσώπηση των πολιτών στα όργανα λήψης των αποφάσεων».

Ο Δήμος Γεροσκήπου και τα Κοινοτικά Συμβούλια Κονιών και Τίμης, προσδοκούν στην αναθεώρηση του σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και στην υιοθέτηση της δικής τους, συναινετικής και τεκμηριωμένης, πρότασης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. 2/2020 – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ  

Ο Δήμος Γεροσκήπου διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη  τιμή,  για την ετήσια συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και σωστής λειτουργίας  του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου και του σιντριβανιού στην πλατεία Γεροσκήπου. Η προσφορά είναι για περίοδο ενός έτους και δύναται κατά την απόλυτο κρίση του Δήμου Γεροσκήπου να ισχύσει  για ένα ακόμη έτος   με τους ίδιους όρους.

Οι προσφορές  θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους  όρους  που καθορίζονται στα έγγραφα Προσφορών.

Τα έγγραφα της προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου, στην κατηγορία “Προσφορές”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δήμο Γεροσκήπου στα τηλέφωνα 26 962324,  Τηλεομοιότυπο 26 961247.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη προσφοράς για την καντίνα του Κολυμβητηρίου (01/2020)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/2020

«Επιλογή Προμηθευτή για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης καντίνας  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  Γεροσκήπου»

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες, για επιλογή Προμηθευτή για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης καντίνας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γεροσκήπου.

Τα έγγραφα της προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου, στην κατηγορία «Προσφορές».

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή 24  Ιανουαρίου 2020, στις 12:00μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ανακοίνωση προγραμματισμού εικαστικών εκθέσεων στην γκαλερί ΑΠΟΘΗΚΗ 2020

 Ο Δήμος Γεροσκήπου, στα πλαίσια της πολιτιστικής του δραστηριότητας δέχεται προτάσεις από εικαστικούς καλλιτέχνες ή/και από οργανωμένα πολιτιστικά σύνολα για παρουσίαση ατομικών ή και ομαδικών εκθέσεων στον χώρο της Δημοτικής γκαλερί «η Αποθήκη» .

Το κάλεσμα αυτό απευθύνεται προς όλους τους καλλιτέχνες  που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, εγκαταστάσεις, βίντεο κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρόταση τους ή/και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες  στην ηλεκτρονική διεύθυνση   geroskipou.mun.gallery@gmail.com  ή στο τηλέφωνο 99478162.

Απαιτούμενα έγγραφα για υποβολή πρότασης :

-περιγραφή έκθεσης/σκεπτικό

-βιογραφικό καλλιτέχνη/καλλιτεχνών

-προηγούμενες δράσεις (σε περίπτωση ομάδας ή σωματείου)

-Δείγματα έργων σε μορφή JPEG ή PDF

 -επιθυμητός μήνας υλοποίησης της έκθεσης.

Ο χώρος της γκαλερί θα παραχωρείτε για τις επιλεγμένες εκθέσεις δωρεάν από τον Δήμο Γεροσκήπου. Επίσης ο δήμος θα διοργανώνει τα εγκαίνια της κάθε έκθεσης, θα προσφέρει τεχνική βοήθεια στους καλλιτέχνες και θα γίνεται η ανάλογη διαφήμιση.

Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος 29/02/2020.

Back to top
elΕλληνικά