Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Δήμου Γεροσκήπου για τον θάνατο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’

Ο Δήμος Γεροσκήπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, σήμερα 7/11/2022.

Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος υπήρξε ένας εκκλησιαστικός ηγέτης ο οποίος προσέφερε πολλά στην Εκκλησία της Κύπρου και στον τόπο. Αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη την οποία σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, την Ιερά Σύνοδο και γενικά την Εκκλησία της Κύπρου για τον χαμό του Μακαριότατου. Αιωνία ας είναι η μνήμη του.

 

 

 

 

Πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

Πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου 

 

 1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου. 

 

 1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. 

 

 1. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α2-Α5-Α7(ΙΙ). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

 1. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.

 

 1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4365 και ημερ. 10.06.2022 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπηρεσίας ).

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης,  το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης, και την Προκήρυξη της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Γεροσκήπου) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy.

 

 1. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015-8210 Γεροσκήπου, σε κλειστούς φακέλους στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πλήρωση της κενής θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου», όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.

 

 1. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου, τηλ. 26960818 και 26962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (003).docx

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ (004).docx

ΑΙΤΗΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ.doc

Πρόσληψη τεσσάρων (4) επιχικών εργατών γενικών καθηκόντων

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
εποχικών ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων»(Κλ.Ε5) για περίοδο
απασχόλησης έξι (6) μήνες.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:
1. Αντίγραφο πιστοποιητικού «Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Δελτίο Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Ιατρικό Λειτουργό το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί
ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες με την
χρήση μηχανημάτων χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων από το Αρχείο του
Δήμου Γεροσκήπου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου www.geroskipou.org.cy.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου,
υπογεγραμμένες, μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 2:30μ.μ. σε κλειστούς
φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση “Αίτηση για πρόσληψη εποχικών
εργατών”.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην γραμματεία στο
τηλ: 26- 962324

Έγγραφα:

Προσφορά αρ. 39/2022 – Προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων για τον Δήμο Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για την αγορά:

 1. Εκατόν (100) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 50-70 λίτρων έκαστος με γαλβανιζέ πάσσαλο για εύκολη τοποθέτηση στο έδαφος, σε πάρκα κ.ο.κ.
 2. Δέκα (10) πλαστικών σκυβαλοδοχείων χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος. Οι κάδοι αυτοί να φέρουν κυρτό κάλυμμα, τέσσερις τροχούς από καουτσούκ εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο, να είναι με ποδόφρενο.
 3. Πενήντα (50) κάδων για τα απορρίμματα των σκύλων με γαλβανιζέ πάσσαλο.
 4. Ως αστικός εξοπλισμός για την Κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου, δεκαπέντε (15) κάδους από ανοξείδωτο υλικό (εξωτερικός κορμός και βάση) με πόρτα που κλειδώνει.
 5. Όλοι οι πιο πάνω κάδοι, να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «Προσφορά αρ. 39/2022 για προμήθεια κάδων σκυβάλων και κάδων για απορρίμματα σκύλων στον Δήμο Γεροσκήπου» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, ώρα 12.00 της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2022.

Στην προσφορά να αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης όλων των κάδων.

Οι τιμές που θα δοθούν να είναι χωρίς το Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση της προσφοράς, θα μπορεί να προκύψει ανά χαμηλότερο προσφοροδότη ανά είδος ή /και συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου, στα τηλέφωνα 26961400 και 26960863.

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση

Για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού, ο Δήμος Γεροσκήπου ενημερώνει ότι, από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2022, θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Πάφου, άσκηση της Εθνικής Φρουράς, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που θα διεξάγονται κυρίως βράδυ, θα αφορούν εκπαίδευση προσωπικού και δεν θα περιλαμβάνει χρήση πυρομαχικών ή πυροτεχνικών υλικών.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για εκποίηση του οχήματος με αρ. εγγραφής KPD285, μάρκας Peugeot. Τυχόν τελωνειακός δασμός, θα καταβληθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη.

Ο πλειοδότης, υποχρεούται να παραλάβει το όχημα, το αργότερο 10 ημέρες μετά την κατακύρωση της προσφοράς και αφού πληρώσει το ανάλογο ποσό.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ KPD285” και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εξασφαλίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες από τον κ. Κώστα Αναστασιάδη στο τηλέφωνο 26913600

Εγκατάσταση Οργάνων Γυμναστικής στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου

Σε ένα ακόμη έργο εμπλουτισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου προέβη ο Δήμος Γεροσκήπου, αφού προχώρησε στην εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής σε επιλεγμένα σημεία της.

Η αγορά των οργάνων ανέρχεται στις €17460 πλέον Φ.Π.Α. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους καλύφθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

«Γαλάζια Σημαία» σε Παραλίες της Γεροσκήπου

Ο Δήμος Γεροσκήπου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, για το έτος 2022, τρεις παραλίες του έχουν βραβευθεί με τη «Γαλάζια Σημαία». Οι παραλίες αυτές είναι η Δημοτική Παραλία, η παραλία της Δημοτικής Πλαζ του Κ.Ο.Τ. και η παραλία «Παχύαμμος». Η επίσημη τελετή βράβευσης έγινε χθες, 17 Μαΐου, στην Αγία Νάπα.

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» είναι πρώτα απ’ όλα μια εκστρατεία εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί σύμβολο υψηλής ποιότητας και καλής οργάνωσης της ακτής. Απονέμεται κάθε χρόνο στις παραλίες που συμμορφώνονται σε μια σειρά κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και την ασφάλεια και ορθή διαχείριση των παραλιών.

 

ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ – Ατυχήματα στην παιδική ηλικία  

Η τελευταία διάλεξη του 18ου Χρόνου του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 και ώρα 7.00μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου.

Εισηγήτρια της διάλεξης, «Ατυχήματα στην παιδική ηλικία», θα είναι η Παιδοχειρούργος Ευαγγελία Γκουγκούδη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης, θα απονεμηθούν πιστοποιητικά σε φίλους του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» που παρακολουθούσαν τακτικά τις διαλέξεις του 18ου Κύκλου.

Επίσης, οι συνδιοργανωτές θα τιμήσουν μεταθανάτια τον αείμνηστο Δήμαρχο Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη για την προσφορά του στο «Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο» ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του θεσμού (2012 – 2021).

Οι διαλέξεις του «Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» είναι ανοικτές για το κοινό και μεταδίδονται ζωντανά από το Ράδιο Πάφος 93.7 και ηχογραφημένες από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice 95.2. Με το τέλος των εισηγήσεων, το κοινό, αλλά και το ακροατήριο του Ράδιο Πάφος, μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση που ακολουθεί.

Χορηγοί επικοινωνίας: Εφημερίδα «Πολίτης», UCY Voice 95,2

Πληροφορίες: 22894305/ 26960857

Ωράριο Λειτουργίας Δήμου Γεροσκήπου για την περίοδο του Πάσχα

Ο Δήμος Γεροσκήπου, πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία και το ταμείο του Δήμου, θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα, 26 Απριλίου 2022.

Για αύριο Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου, τα γραφεία και το ταμείο του Δήμου, θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι την 13.00.

Οι ουσιώδεις Υπηρεσίες του Δήμου, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο Δημαρχεύων, τα Μέλη του Δ.Σ και το εργατοϋπαλληλικό του Δήμου Γεροσκήπου, σας εύχονται Καλές Γιορτές!

 

 

Back to top
elΕλληνικά