Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021 «ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 14/2021

«ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ»
1. Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί προσφορές για την εκμίσθωση πετροσυλλέκτη με τον
χειριστή του για 90 ώρες ( ± 20%) για καθαρισμό της δημοτικής παραλίας
Γεροσκήπου από διασπαρμένες Κροκάλες διαμέτρου από 1εκ. μέχρι 20εκ..
2. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της Σύμβασης ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες ευρώ (9 000
Ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
3. Το μηχάνημα δυνατόν να είναι είτε αυτόνομο είτε μεταφερόμενο και να είναι μεγάλης
ιπποδύναμης ( 140 HP ως 200 HP).
4. Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται για περίοδο 45 ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε τρείς φάσεις .
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον
Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου
(είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Γεροσκήπου, 8210 Πάφος) το αργότερο μέχρι
τη Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η
φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14/2021 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ».
6. Για τους όρους του Διαγωνισμού και για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε
σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου κ. Κ. Λεάνδρου, τηλ.26961803,
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Από Δήμο Γεροσκήπου

 

Σχετικά Αρχεία:

δημοσιευση για 14-21 πετροσυλλεκτης ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

14-2021 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

 

Regarding your civil marriage in Geroskipou we would like to inform you that you must bring with you the following documents:

 

a) Passports

 

b) British nationals, who reside in Cyprus for a period of less than three (3) years and wish to celebrate a civil marriage in the Republic of Cyprus, should submit a Marriage non-impediment Certificate, issued either by the General Register Office of the local authority of the area they reside. This Certificate should be sealed with an APOSTILLE. Moreover, they should submit the Registration Certificate (yellow slip) and an Affidavit stating that they are not married. Finally, a copy of their passport should be submitted.

 

British nationals, who come to Cyprus with a Marriage Tour Package to celebrate a Marriage and leave or reside legally and continuously in the Republic of Cyprus for at least three years, are not required to submit the Marriage non-impediment Certificate. Instead, they will need to bring a Statutory Declaration and/ or Affidavit legalized by the Foreign Commonwealth and Development Office, as per the following instructions:

 

 • The document must be signed, certified, and dated by the UK practicing solicitor or notary public before being submitted to this office.

 

 • When a notary public or solicitor certifies a document, the following requirements must be met:
 • They sign the document in their own name (Not a company signature, or a PP signature)
 • They must have a current practicing certificate with the relevant UK regulatory body
 • They certify the document while in the UK.
 • They clearly print or stamp their name and the details of their firm
 • They state a certification (e.g. “I hereby certify that …”)
 • If applicable, they need to include an original embossed/wet ink seal
 • They date their certification

 

The Foreign Commonwealth and Development Office offers a worldwide postal service for all applications which can be made online via their website http://www.gov.uk/get-document-legalised

 

c) If you are divorced you are requested to bring the original Divorce Certificate which must be final and absolute (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. If you are a widow/widower you are requested to bring with you the original Death Certificate (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. Both documents must have an Apostille

 

d) If one of you is under the age of 18 you are requested to additionally bring the consent of your parents which must be certified by a solicitor of your country, with an Apostille

 

e) Fees for the Special Marriage: 282 Euro (A marriage is considered “Special” when it is performed within one or two days after the submission of your application).

 

f) Usual marriage fees: 128 Euro (the marriage is performed, at least 15 days after the submission of your application).

 

g) Passport photocopies of two witnesses over 18 (age) must be provided. Your witnesses must be present on the day of the wedding.

 

Your application must be submitted by both interested parties in person at least one working day before the wedding date in the case of a “Special” Marriage, or at least 15 days before the wedding date in case of a “Usual” marriage. Our office accepts applications from Monday to Friday between 8.30 – 10.00 am.

If you require any further information you can contact us at +357 26960797 / 26960823 and at [email protected]

 

Necessary documents required by British nationals

Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στην Παραλία Γεροσκήπου

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

 

Προκήρυξη Προσφοράς Αρ.15/2021

«Αγορά Υπηρεσιών Εισπρακτόρων – Καθαριστών στη Παραλία Γεροσκήπου»

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται  δηλώσεις ενδιαφέροντος  για την αγορά υπηρεσιών  εισπρακτόρων – καθαριστών  στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους του διαγωνισμού από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές  θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τους  όρους  που καθορίζονται στα Έγγραφα Προσφορών.

Οι προσφορές, πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι την Παρασκευή  16 Απριλίου  2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Σχετικά Αρχεία:

εντυπο αίτησης

ολο πλαίσιο εισπράκτορα 2021

Προκήρυξη

Πλήρωση της μόνιμης θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

Πλήρωση της μόνιμης θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

1. Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.
2. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση.
3. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α8-Α10-Α11.Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γεροσκήπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους θα μειώνονται κατά 10% του αρχικού ακαθάριστου μισθού της θέσης. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας οι εργοδοτούμενοι θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή ορίζεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
4. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4335 και ημερ. 12.03.2021 (Παράρτημα Όγδοο – Σχέδια Υπηρεσίας).
5. Σύμφωνα με τη σημείωση 2 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης πλήρωσης της θέσης καθορίζεται το εξής απαιτούμενο προσόν:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law), Ευρωπαϊκές Σπουδές, Λογιστική (περιλαμβανομένου του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).
(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης και την προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από το Κεντρικό Αρχείο του Δήμου (τηλ. 26960818 και 26962324) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy
7. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015 – 8201 Γεροσκήπου, όχι αργότερα από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 14.00.

16.03.2021

Σχετικά Έγγραφα:

 1. episimi-efimerida-tis-kypriakis-dimokratias-parartima-ogdoo
 2. plaisio-plirosis-tis-kenis-monis-thesis-leitourgou-dimotikis-ypiresias
 3. plirosi-tis-monimis-thesis-leitourgou-dimotikis-ypiresias-perissoteres-plirofories
 4. plirosi-tis-monimis-thesis-leitourgou-dimotikis-ypiresias
 5. aitisi-thesis-ergasias-Geroskipou-Municipality

Mονάδες δειγματοληψίας στην Επαρχία Πάφου για σήμερα 11/02/2020

Για σήμερα οι μονάδες δειγματοληψίας στην Επαρχία Πάφου θα βρίσκονται στην Εκκλησία Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα 8.30 π.μ.-5.30 μ.μ., στην Πρώην Οικία Επάρχου, Πάφος (Οδός Γρίβα Διγενή) 8.30 π.μ.-5.30 μ.μ. και στο προαύλιο χώρο στάθμευσης ERA KORIVOS (Λεωφόρος Δημοκρατίας 2, παρά το Παφιακό Στάδιο) 8.30 π.μ.-5.30 μ.μ.

Επίσης στην Εκκλησία Χριστού Γεννήσεως, στην Τάλα (νέα εκκλησία) από τις  9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., στην Εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Πόλη Χρυσοχούς από τις  8.30 π.μ. μέχρι τις 5.30 μ.μ. το απόγευμα, στο Καφενείο Πλατείας Γεροσκήπου από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 5.30 μ.μ. το απόγευμα. Ακόμη στην Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης (χώρος στάθμευσης, δίπλα από την Αρχή Αδειών) από τις 8 π.μ. το πρωί μέχρι τις 4.30 μ.μ.

 

Διενέργεια rapid tests για σήμερα Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

Για σήμερα, δινεργούνται rapid tests στα πιο κάτω σημεία:

 • Εκκλησία Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα, 08:30-17:30
 • Πρώην Οικία Επάρχου,  08:30-17:30
 • Χώρος στάθμευσης ERA KORIVOS, 08:30-17:30
 • Κοινοτικό Ιατρείο Τίμης, 08:30-17:30
 • Πλατεία “Βρύση των Πεγειώτισσων” Πέγεια, 08:30-17:30

 

 

 

Βλάβη στο δίκτυο υδατοπρομήθειας

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Γεροσκήπου, πληροφορεί τους δημότες του ότι έχει παρουσιαστεί βλάβη στο δίκτυο υδατοπρομήθειας στην περιοχή Αδώνιδος και οδό Ρηγαίνης. Συνεργεία του Δήμου, εργάζονται από νωρίς το πρωί για αποκατάσταση της βλάβης. Η διακοπή της υδατοπρομήθειας ενδεχομένως να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι.  Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία.

 

Προκήρυξη προσφοράς 05/21 – Μετακίνηση φυκιών

Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται προσφορές για μετακίνηση φυκιών από την παραλιακή περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου για τα έτη 2021 και 2022 (250 +/- 50 φορτηγά /έτος)

Η προσφορά υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνεται στo ειδικό έντυπο προσφοράς που διατίθεται στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 22/02/2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου στο τηλέφωνο 26962324 ή 26961803 από τις 08.00–15.00 καθημερινά.

Για το έντυπο προσφοράς, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

Προσφορά 05/21 – Μετακίνηση φυκιών

 

 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει στοχοποιήσει τον Δήμο Γεροσκήπου

Από την ημέρα που η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέληξε στον αριθμό των δήμων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνένωσης του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εισήγησή για τη σύστασή δήμου στην ανατολική Πάφο, αποπειράται να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουργείου του και τα οποία τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι είναι λανθασμένα με σχετική επιστολή μας στο αρμόδιο υπουργείο πριν από ένα περίπου χρόνο.

Θα αναφερθούμε σε τρία θέματα που αποτελούν τη μόνιμη επωδό του Υπουργού Εσωτερικών:

 • Με κάθε ευκαιρία, δηλώνει ότι η συνένωση της Γεροσκήπου με την Πάφο μειώνει στο μισό το κόστος παροχής υπηρεσιών. Δυστυχώς, ο ΥΠ.ΕΣ. επιμένει να αναφέρεται σε εσφαλμένα στοιχεία της μελέτης. Ακόμα και να αποδεχτούμε τη μελέτη ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και πορισμάτων, όσα αναφέρονται σ’ αυτήν πάλι δε δικαιώνουν τον ΥΠ.ΕΣ.: στη σελ. 136 σημειώνεται ότι από τη συνένωση Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου «η κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 601 Ευρώ ποσό σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την σημερινή απόδοση της Γεροσκήπου που έχει 722,7 Ευρώ δαπάνη ανά κάτοικο». Συνεπώς, το κόστος παροχής υπηρεσιών δε μειώνεται στο μισό, όπως ισχυρίζεται ο ΥΠ.ΕΣ, αλλά στο 17%. Μάλιστα, καταλήγει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι δημότες θα επωμίζονται αυξημένα τέλη. Φυσικά, οι δημότες της Γεροσκήπου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα τέλη του Δήμου τους είναι πιο χαμηλά απ’ αυτά του Δήμου Πάφου, αλλά και από τους περισσότερους δήμους!

Πάντως, παρά την προσπάθεια, η μελέτη δεν κατάφερε να αποκρύψει την επάρκεια του Δήμου Γεροσκήπου να ανταποκριθεί στο σενάριο συνένωσης με κοινότητες της ανατολικής Πάφου. Μάλιστα, ομολογεί ότι το πλεόνασμα του νέου δήμου που θα προκύψει από το σενάριο αυτό θα προσεγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (όσο εκτιμά ότι θα είναι και το πλεόνασμα αν η συνένωση γίνει με τον Δήμο Πάφου!). Είναι απορίας άξιον γιατί η μελέτη αξιοποιεί κατά το δοκούν κάποια αριθμητικά στοιχεία, ενώ αποκρύβει κάποια άλλα. Και το κυριότερο, στην αξιολόγηση των σεναρίων δε λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια των δήμων, οι οφειλές τους στα διάφορα ταμεία και οι οφειλές τους σε τρίτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη.

Τελικά, ακόμα και μέσα από τη μελέτη, καταδεικνύεται ότι η συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και γειτονικών κοινοτήτων τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους που θέτει η μελέτη για τις συνενώσεις.

 • Σύμφωνα με τον ΥΠ.ΕΣ., η αύξηση του αριθμού των δήμων θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης (με κύριο παράδειγμα τον Δήμο Γεροσκήπου)! Μέσα από τη μελέτη που παρήγγειλε το ίδιο το ΥΠ.ΕΣ., πάντως, αυτό δεν τεκμηριώνεται! Οι δήμοι που προστίθενται είχαν ουσιαστικά εξεταστεί ως σενάρια από τον μελετητή και είχαν χαρακτηριστεί ως «βιώσιμοι». Εξάλλου, ο τελικός σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει προτάσεις που δεν εξετάστηκαν από τη μελέτη – συνεπώς, και δεν τέθηκαν υπό την εξέταση των κριτηρίων της, μεταξύ αυτών και εκείνο της βιωσιμότητας. Τελικά, 10 από τους 17 δήμους που προτείνει το Υπουργείο, δεν έχουν εξεταστεί ως σενάρια στη μελέτη!

Πάλι από την ίδια τη μελέτη του υπουργείου, καταδεικνύεται ότι η κύρια συνιστώσα του Δήμου Ανατολικής Πάφου, ο Δήμος Γεροσκήπου, αυτός που, κατά τ’ άλλα, θα οδηγήσει σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση:

 • είναι 10ος στα έσοδα στο σύνολο των 30 δήμων.
 • είναι 8ος στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο των δήμων.
 • το ποσοστό ίδιων εσόδων επί του συνόλου των εσόδων είναι εξαιρετικά ψηλό (79,7%) έναντι 63,6% του μέσου όρου – 5ος στο σύνολο των δήμων).
 • υπερβαίνει τον μέσο όρο των κατά κεφαλήν εσόδων ανά κάτοικο (€764 έναντι €660 – 6ος στο σύνολο των δήμων).
 • η μισθολογική του δαπάνη ανέρχεται μόλις στο 34% επί του συνόλου των δαπανών και είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (41,3%).
 • Ο ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται στη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο δήμων για να δικαιολογήσει τη συνένωσή τους. Δηλαδή, επειδή συνεργαζόμαστε πρέπει και να συνενωθούμε; Μα και με τις γειτονικές κοινότητες έχουμε συνεργασία! Ο ΥΠ.ΕΣ. επικαλείται την κοινή πρόταση των δύο δήμων για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων. Με τη λογική αυτή, στη Λεμεσό, που η πρόταση αυτή κατατέθηκε και από τους εφτά δήμους, θα πρέπει να γίνει μόνο ένας δήμος.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να τερματίσει αυτή τη συστηματική στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και να επικεντρωθεί στον ουσία της μεταρρύθμισης, από την οποία αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε, προφανώς λόγω εμμονών και σκοπιμοτήτων.

Συνάντηση Δήμου Γεροσκήπου – Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ)

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2021, στη Λευκωσία, συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Γεροσκήπου με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΚΟΑΓ, αρχιτέκτονα Χαράλαμπο Ιακώβου. Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μ. Παυλίδης και ο Δημοτικός Γραμματέας Κ. Αναστασιάδης.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το ενδεχόμενο υλοποίησης αναπτυξιακών σχεδιασμών του ΚΟΑΓ στη Γεροσκήπου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών νέων ζευγαριών.

 

Back to top