Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

News

Έρανος για τη συμπολίτισσα μας Νικολέττα Χρυσάνθου

Ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί τους δημότες Γεροσκήπου όπως στηρίξουν με τις εισφορές τους τη μάχη που δίνει για την υγεία της στη Γερμανία η συμπολίτισσα μας Νικολέττα Χρυσάνθου.

Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή 18/9 και ώρα 6.00μ.μ. ο συμπολίτης μας ποδηλάτης Πέτρος Ππόλος, στο πλαίσιο του σχετικού εράνου που διενεργεί, θα περάσει από την Πλατεία Γεροσκήπου, μπροστά από το Δημαρχείο, για να παραλάβει οικονομική βοήθεια από πολίτες και οργανωμένα σύνολα της Γεροσκήπου.

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο ελληνικής παλαιογραφίας με Ακαδημαϊκούς Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο https://www.nup.ac.cy/gr/news/seminar-aspects-of-greek-paleography-with-the-practice-of-reading-manuscripts/

 

Μείωση φορολογιών και τελών από το Δήμο Γεροσκήπου

Σε στήριξη επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19 προβαίνει ο Δήμος Γεροσκήπου

Μειώσεις σε όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας Covid-19 βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ενέκρινε ο Δήμος Γεροσκήπου σε πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι μειώσεις αφορούν τα πιο κάτω:

Α. Τέλη Σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος) και Δικαιώματα Χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών (Άδειες Επαγγελματικών Υποστατικών).

Οι μειώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά όπως φαίνονται αναλυτικά στον επεξηγηματικό πίνακα οι οποίες είχαν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.

Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις καλούνται όπως υποβάλουν ένσταση έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία λήξης που θα αναγράφεται στα σχετικά τιμολόγια που θα αποσταλούν από το Δήμο Γεροσκήπου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Δήμο Γεροσκήπου (έντυπο ένστασης) και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως επεξηγούνται πιο κάτω και στη συνέχεια θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση όλων των πιο πάνω μειώσεων είναι:

  1. Βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του ως το διάταγμα.
  2. Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών.
  3. Πρόσθετες διευκρινίσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες από το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου www.geroskipou.org.cy όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά μειώσεων ανά κατηγορία ή να αποτείνονται στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Γεροσκήπου στα τηλ. 26961424, 26961427, 26961516, 26960772, 26960745 ή στο email [email protected]

 

Αρχεία:

Μείωση Φορολογικών Τελών

Πίνακας Ομοιόμορφων Μειώσεων

Οικιακά Υποστατικά Τέλη

Έντυπο Ένστασης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20/2020 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021»

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητά προσφορές για την προμήθεια θερινής και χειμερινής στολής για τις ανάγκες των μελών του προσωπικού του για την περίοδο 2020-2021.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο , να απευθύνονται στο Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι τη Παρασκευή 18/09/2020 και ώρα 13.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.

 

Τα Έγγραφα της προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Γεροσκήπου www.geroskipou.org.cy.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου στο τηλέφωνο 26962324 ή 26913600 από τις 7.30 – 15.00 καθημερινά.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 2020-2021

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τεχνική Υπηρεσία για την περίοδο από 10/8/2020 έως 24/8/2020 θα δέχεται κοινό μόνο κατόπιν ραντεβού. Η προσέλευση στα γραφεία μας λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την πανδημία, παρακαλούμε να γίνεται μόνο για απολύτως απαραίτητες υποθέσεις και πάντοτε σύμφωνα με τα Περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματα. Την περίοδο αυτή η Τεχνική Υπηρεσία θα διεκπεραιώνει την εξέταση αιτήσεων (π.χ. για έκδοση αδειών οικοδομής , έκδοση πιστοποιητικών εγκρίσεως κ.α.) που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. Οποιεσδήποτε νέες υποθέσεις και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μετά τις 24/8/2020 .

Παραχώρηση Υποτροφιών από τον Δήμο Γεροσκήπου, σε συνεργασία με  Alexander College και CDA College

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου πληροφορεί το κοινό ότι, σε συνεργασία με το ALEXANDER College και το CDA College, δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Υποτροφίες παραχωρούνται μόνο για το πρώτο έτος σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα πιο πάνω ακαδημαϊκά ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους προσφερόμενους κλάδους σπουδών κ. ά.

Οι ενδιαφερόμενοι για διεκδίκηση των προσφερόμενων υποτροφιών θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στο Αρχείο του Δήμου Γεροσκήπου μέχρι τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 1.00μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη μίας (1) Καθαρίστριας με κλίμακα Ε2.

Οι αιτήσεις, πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες και να τις παραδώσουν μέχρι την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 1:30μμ προσκομίζοντας απαραίτητα , πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Το ωράριο εργασίας είναι πάνω σε εξαήμερη βάση Δευτέρα – Σάββατο 38 ώρες εβδομαδιαίως.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου, προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για το έντυπο, πατήστε τον σύνδεσμο:

Αίτηση πρόσληψης καθαρίστριας

Δήμος Γεροσκήπου,

10 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6.

Οι αιτήσεις, πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Αρχείο του Δήμου (κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες) και να τις παραδώσουν μέχρι την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 1:30μ.μ..

Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα, να προσκομιστούν: το πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης και το πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου, προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για το έντυπο, πατήστε τον σύνδεσμο:

Αίτηση πρόσληψης Εργάτη

 

Δήμος Γεροσκήπου

10 Ιουλίου 2020

Back to top
elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά