Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει στοχοποιήσει τον Δήμο Γεροσκήπου

Από την ημέρα που η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κατέληξε στον αριθμό των δήμων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει σταματήσει να αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνένωσης του Δήμου Γεροσκήπου με τον Δήμο Πάφου. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εισήγησή για τη σύστασή δήμου στην ανατολική Πάφο, αποπειράται να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και να επηρεάσει την κοινή γνώμη, παραθέτοντας αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη του υπουργείου του και τα οποία τεκμηριωμένα αποδείξαμε ότι είναι λανθασμένα με σχετική επιστολή μας στο αρμόδιο υπουργείο πριν από ένα περίπου χρόνο.

Θα αναφερθούμε σε τρία θέματα που αποτελούν τη μόνιμη επωδό του Υπουργού Εσωτερικών:

  • Με κάθε ευκαιρία, δηλώνει ότι η συνένωση της Γεροσκήπου με την Πάφο μειώνει στο μισό το κόστος παροχής υπηρεσιών. Δυστυχώς, ο ΥΠ.ΕΣ. επιμένει να αναφέρεται σε εσφαλμένα στοιχεία της μελέτης. Ακόμα και να αποδεχτούμε τη μελέτη ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και πορισμάτων, όσα αναφέρονται σ’ αυτήν πάλι δε δικαιώνουν τον ΥΠ.ΕΣ.: στη σελ. 136 σημειώνεται ότι από τη συνένωση Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου «η κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 601 Ευρώ ποσό σαφώς βελτιωμένο σε σύγκριση με την σημερινή απόδοση της Γεροσκήπου που έχει 722,7 Ευρώ δαπάνη ανά κάτοικο». Συνεπώς, το κόστος παροχής υπηρεσιών δε μειώνεται στο μισό, όπως ισχυρίζεται ο ΥΠ.ΕΣ, αλλά στο 17%. Μάλιστα, καταλήγει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι δημότες θα επωμίζονται αυξημένα τέλη. Φυσικά, οι δημότες της Γεροσκήπου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα τέλη του Δήμου τους είναι πιο χαμηλά απ’ αυτά του Δήμου Πάφου, αλλά και από τους περισσότερους δήμους!

Πάντως, παρά την προσπάθεια, η μελέτη δεν κατάφερε να αποκρύψει την επάρκεια του Δήμου Γεροσκήπου να ανταποκριθεί στο σενάριο συνένωσης με κοινότητες της ανατολικής Πάφου. Μάλιστα, ομολογεί ότι το πλεόνασμα του νέου δήμου που θα προκύψει από το σενάριο αυτό θα προσεγγίζει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (όσο εκτιμά ότι θα είναι και το πλεόνασμα αν η συνένωση γίνει με τον Δήμο Πάφου!). Είναι απορίας άξιον γιατί η μελέτη αξιοποιεί κατά το δοκούν κάποια αριθμητικά στοιχεία, ενώ αποκρύβει κάποια άλλα. Και το κυριότερο, στην αξιολόγηση των σεναρίων δε λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια των δήμων, οι οφειλές τους στα διάφορα ταμεία και οι οφειλές τους σε τρίτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη.

Τελικά, ακόμα και μέσα από τη μελέτη, καταδεικνύεται ότι η συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και γειτονικών κοινοτήτων τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους που θέτει η μελέτη για τις συνενώσεις.

  • Σύμφωνα με τον ΥΠ.ΕΣ., η αύξηση του αριθμού των δήμων θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης (με κύριο παράδειγμα τον Δήμο Γεροσκήπου)! Μέσα από τη μελέτη που παρήγγειλε το ίδιο το ΥΠ.ΕΣ., πάντως, αυτό δεν τεκμηριώνεται! Οι δήμοι που προστίθενται είχαν ουσιαστικά εξεταστεί ως σενάρια από τον μελετητή και είχαν χαρακτηριστεί ως «βιώσιμοι». Εξάλλου, ο τελικός σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει προτάσεις που δεν εξετάστηκαν από τη μελέτη – συνεπώς, και δεν τέθηκαν υπό την εξέταση των κριτηρίων της, μεταξύ αυτών και εκείνο της βιωσιμότητας. Τελικά, 10 από τους 17 δήμους που προτείνει το Υπουργείο, δεν έχουν εξεταστεί ως σενάρια στη μελέτη!

Πάλι από την ίδια τη μελέτη του υπουργείου, καταδεικνύεται ότι η κύρια συνιστώσα του Δήμου Ανατολικής Πάφου, ο Δήμος Γεροσκήπου, αυτός που, κατά τ’ άλλα, θα οδηγήσει σε κατάρρευση την τοπική αυτοδιοίκηση:

  • είναι 10ος στα έσοδα στο σύνολο των 30 δήμων.
  • είναι 8ος στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο των δήμων.
  • το ποσοστό ίδιων εσόδων επί του συνόλου των εσόδων είναι εξαιρετικά ψηλό (79,7%) έναντι 63,6% του μέσου όρου – 5ος στο σύνολο των δήμων).
  • υπερβαίνει τον μέσο όρο των κατά κεφαλήν εσόδων ανά κάτοικο (€764 έναντι €660 – 6ος στο σύνολο των δήμων).
  • η μισθολογική του δαπάνη ανέρχεται μόλις στο 34% επί του συνόλου των δαπανών και είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (41,3%).
  • Ο ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται στη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο δήμων για να δικαιολογήσει τη συνένωσή τους. Δηλαδή, επειδή συνεργαζόμαστε πρέπει και να συνενωθούμε; Μα και με τις γειτονικές κοινότητες έχουμε συνεργασία! Ο ΥΠ.ΕΣ. επικαλείται την κοινή πρόταση των δύο δήμων για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων. Με τη λογική αυτή, στη Λεμεσό, που η πρόταση αυτή κατατέθηκε και από τους εφτά δήμους, θα πρέπει να γίνει μόνο ένας δήμος.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να τερματίσει αυτή τη συστηματική στοχοποίηση του Δήμου Γεροσκήπου και να επικεντρωθεί στον ουσία της μεταρρύθμισης, από την οποία αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε, προφανώς λόγω εμμονών και σκοπιμοτήτων.

Back to top