Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Παράνομες και αυθαίρετες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου εις βάρος των δημοτών της Γεροσκήπου

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Παράνομες και αυθαίρετες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου
εις βάρος των δημοτών της Γεροσκήπου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των δημοτών Γεροσκήπου, αλλά και κάθε ιδιοκτήτη υποστατικού στη Γεροσκήπου, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Μέχρι και τα τέλη του 2015, η διαδικασία της χρέωσης και της είσπραξης των τελών χρήσης αποχετευτικού του Σ.Α.ΠΑ. γινόταν από τον Δήμο Γεροσκήπου για λογαριασμό του Σ.Α.ΠΑ.
Το Σ.Α.ΠΑ., με επιστολή του ημερ. 29/2/16, ενημέρωνε τον Δήμο Γεροσκήπου ότι, εφεξής, οι χρεώσεις/εισπράξεις θα γίνονταν από την υπηρεσία του, καλώντας τον Δήμο να μη χρεώνει και εισπράττει οποιεσδήποτε οφειλές σχετικές με το τέλος χρήσης. Ο Δήμος αποδέχθηκε το αίτημα του Σ.Α.ΠΑ.

Το Σ.Α.ΠΑ. επανήλθε με νέα επιστολή του στις 28/6/16, ζητώντας εξηγήσεις από τον Δήμο Γεροσκήπου για τη μη χρέωση και είσπραξη των τελών του αποχετευτικού, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για υποχρέωση του Δήμου και προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το Σ.Α.ΠΑ. δεν είναι έτοιμο να αναλάβει μια τέτοια διαδικασία!

Στην απαντητική του επιστολή ημερ. 18/7/16, ο Δήμος Γεροσκήπου υπενθύμισε στο Σ.Α.ΠΑ. το περιεχόμενο της επιστολής του Οργανισμού ημερ. 29/2/16, με την οποία ενημέρωνε τον Δήμο ότι η είσπραξη και η χρέωση του τέλους χρήσης του αποχετευτικού που συνδέεται με την κατανάλωση της υδατοπρομήθειας, θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Σ.Α.ΠΑ.

Μάλιστα, στην ίδια επιστολή, ο Δήμος ήγειρε την ανισότητα και την αδικία που υφίστανται οι δημότες της Πάφου και της Γεροσκήπου, από το γεγονός ότι κάλυπταν με τις χρεώσεις που τους επιβάλλονταν όλο το κόστος χρήσης του αποχετευτικού, σε αντίθεση με τους κάτοικους των κοινοτήτων, που τότε δε χρεώνονταν καθόλου λόγω του γεγονότος ότι το Σ.Α.ΠΑ. αδυνατούσε να συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιβολή χρεώσεων.

Τέλος, ο Δήμος ενημέρωνε το Σ.Α.ΠΑ. ότι ενδεχόμενη επιβολή αύξησης αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία και προειδοποιούσε για την καταχώρηση προσφυγών εναντίον του Οργανισμού από επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες υποστατικών, αλλά και από μέρους του ίδιου του Δήμου.

Παρ’ όλα αυτά, σε μεταγενέστερο στάδιο, ο Δήμος Γεροσκήπου, με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 18/1/18, αποφάσισε την επαναφορά της πολιτικής χρέωσης και είσπραξης του τέλους αποχετευτικού από τις υπηρεσίες του, με ισχύ από 1/1/18, μετά από παράκληση του Προέδρου του Σ.Α.ΠΑ. κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος παρέστη προσωπικά στη συνεδρία της ολομέλειας του Δ.Σ.

Στις 28/11/19 ο Σ.Α.ΠΑ. ενημέρωνε τον Δήμο Γεροσκήπου για την απόφασή του ημερ. 27/11/19, που αφορά την επιβολή του οφειλόμενου ποσού για τα έτη 2016 – 2017 μέσω ισόποσης αύξησης του αποχετευτικού τέλους για την περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, εκτός αν γίνει αποδεκτή από πλευράς Δήμου η εισήγηση για χρέωση και είσπραξη των οφειλομένων μέσω των δημοτικών λογαριασμών υδατοπρομήθειας και μέσω δόσεων!

Ο Δήμος Γεροσκήπου, με επιστολή του ημερ. 5/12/19, ενημέρωσε το Σ.Α.ΠΑ. ότι, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 3/12/19, δε θα προβεί σε οποιαδήποτε χρέωση τελών χρήσης και ότι το Σ.Α.ΠΑ. εάν επιθυμεί να επιβάλει αναδρομική χρέωση ο Δήμος είναι πρόθυμος να του αποστείλει εκ νέου τα αναγκαία στοιχεία, σημειώνοντας, όμως, ότι μια τέτοια ενέργεια, με βάση γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Επίσης, ο Δήμος γνωστοποιούσε την απόφασή του να μη διεκπεραιώνει τη διαδικασία χρέωσης και είσπραξης του τέλους αποχετευτικού από την 31/3/20 και ότι η ευθύνη αυτή θα πρέπει να αναληφθεί από τον Σ.Α.ΠΑ.

Συνοπτικά, ενημερώνουμε τους δημότες Γεροσκήπου, και όχι μόνον, ότι το Σ.Α.ΠΑ. έλαβε απόφαση, η οποία είναι έκδηλα παράνομη, να επιβάλει αναδρομική αύξηση στο τέλος χρήσης αποχετευτικού του 2020 για τους ιδιοκτήτες γης και υποστατικών της περιοχής Γεροσκήπου, λόγω της αδυναμίας του να εισπράξει το σχετικό τέλος τα έτη 2016 και 2017.

Συγκεκριμένα:
Η αύξηση στους σχετικούς λογαριασμούς θα είναι 65% για την περιοχή της Α’ Φάσης του Αποχετευτικού και 77% γι’ αυτήν της Β’ Φάσης!
Επιπρόσθετα, η απόφαση αυτή δημιουργεί αρκετές στρεβλώσεις:
Αρκετοί ιδιοκτήτες υποστατικών θα κληθούν να καταβάλουν τέλη χρήσης αποχετευτικού, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πληρώνονταν από τους τότε ενοικιαστές τους μέσω των τιμολογίων υδατοπρομήθειας.
Οι ιδιοκτήτες αναξιοποίητων τεμαχίων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν αυξημένα τέλη για μια υπηρεσία που ουσιαστικά δεν τους προσφέρεται.
Ο Δήμος Γεροσκήπου θα καταγγείλει τις αυθαίρετες ενέργειες του Σ.Α.ΠΑ. στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Γενικό Ελεγκτή, ενώ θα κινηθεί και νομικά για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Καλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι να αναζητήσουν νομική συμβουλή για την εξέλιξη αυτή με σκοπό την ενδεχόμενη προστασία των συμφερόντων τους, καθώς σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί σε ατομικό επίπεδο η νομιμότητα των αποφάσεων του Σ.Α.ΠΑ. τότε θα έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό αποτέλεσμα για τους διοικούμενους.

Back to top