Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Συνενώσεις: Επικράτησαν οι σκοπιμότητες και οι «παραγγελιές»

 

Μετά και την ανακοίνωση από τον Υπουργό Εσωτερικών (2/12) του σχεδιασμού των συνενώσεων, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

 

  1. H σχετική πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών σε ό,τι αφορά τον Δήμο Γεροσκήπου απορρίπτεται κατηγορηματικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία. Υπάρχει εναλλακτική και, κατά την άποψή μας, καλύτερη και πιο επωφελής επιλογή για την περιοχή, όπως είναι η συνένωσή του Δήμου Γεροσκήπου με όμορες κοινότητες.

 

  1. O προτεινόμενος σχεδιασμός έγινε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες και χωρίς την αναγκαία συναίνεση. Η παράλειψη του κράτους να διεξάγει διαβουλεύσεις με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι οι συγχωνεύσεις, αποτελεί παράβαση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρο 4.6), τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνυπογράψει και επικυρώσει. Σημειώνεται ότι ο Δήμος απέστειλε μέχρι σήμερα πέντε επιστολές στον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίς να απαντηθεί καμία, κατά παράβαση πρόνοιας του συντάγματος και σχετικού νόμου για υποχρέωση της διοίκησης για απάντηση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

 

  1. Στον σχεδιασμό του ΥΠ.ΕΣ. για τις συνενώσεις, επικράτησαν οι σκοπιμότητες (πολιτικές και οικονομικές) και οι «παραγγελιές» μεγαλύτερων δήμων. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία στρεβλώσεων, αφού υποβαθμίστηκαν εύρωστοι και βιώσιμοι δήμοι σε «διαμερίσματα», αναβαθμίστηκαν δήμοι που υπολειτουργούσαν και χωριά εξελίχθηκαν σε δήμους! Διάλυση δήμων και δημιουργία νέων κατά το δοκούν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βούληση των ίδιων των πολιτών.

 

  1. Κάποιες από τις προτάσεις συνενώσεων που ανακοινώθηκαν, ούτε καν εξετάστηκαν μέσα από τη σχετική μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών και, κατά συνέπεια, δεν τεκμηριώθηκε η προτεινόμενη σύστασή τους! Αντίθετα, έγγραφες και αιτιολογημένες προτάσεις, όπως αυτή του Δήμου Γεροσκήπου, η οποία περιλαμβανόταν και στα σενάρια της μελέτης, δε λήφθηκε υπόψη.

 

  1. Σε όλες τις πόλεις δημιουργούνται δήμοι δυτικά και ανατολικά των πόλεων, με την προοπτική συνένωσης και άλλων κοινοτήτων στο μέλλον. Για την Πάφο, αντίθετα, δημιουργείται Δήμος Δυτικής Πάφου, αλλά όχι Ανατολικής!

 

  1. Ενώ ο Δήμος Γεροσκήπου απέστειλε στις 21 Οκτωβρίου 2019 την τελική του πρόταση για τις συνενώσεις, διορθώνοντας λανθασμένα αριθμητικά στοιχεία της μελέτης που αφορούσαν τη Γεροσκήπου, ο Υπουργός Εσωτερικών, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την πρόταση συνένωσης των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου και αριθμού κοινοτήτων, επέμεινε να ανακυκλώνει τα ίδια λάθη, αναφέροντας ότι η έκταση του Δήμου Γεροσκήπου είναι «κάτω από 8 τ.χλμ.» (ενώ είναι σχεδόν 15τ.χλμ.) και ότι ο πληθυσμός του είναι «μόλις 5,6% των κατοίκων της Πάφου» (ενώ είναι 9% και αποτελεί μετά τον Δ. Πάφου τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά ενότητα)!

 

  1. Ο ΥΠ.ΕΣ., για να δικαιολογήσει την πρότασή του για την τύχη του Δήμου Γεροσκήπου, ανέφερε ότι «το Δημαρχείο της Γεροσκήπου «απέχει μόνο 3,7χλμ. από το Δημαρχείο της Πάφου».Ας μας απαντήσει ο. κ. Υπουργός πόση θα είναι η χιλιομετρική απόσταση του Δημαρχείου της Πάφου από την έδρα του «Δήμου Δυτικής Πάφου», που θα βρίσκεται στην επίσης γειτονική του Δήμου Πάφου, Χλώρακα.

 

  1. Από τη συνένωση Δήμου Πάφου, Δήμου Γεροσκήπου και αριθμού κοινοτήτων, ισχυρίζεται ο ΥΠ.ΕΣ., θα υπάρχουν ετήσιες εξοικονομήσεις 1,25 εκατομμύρια ευρώ. Πού το βρήκε αυτό το νούμερο, αφού η μελέτη του δεν εξέτασε ένα τέτοιο σενάριο; Αντίθετα, από τη συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και κοινοτήτων, η ίδια η μελέτη του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρει ότι βελτιώνει τις οικονομίες κλίμακας της περιοχής και οι εξοικονομήσεις ετησίως θα είναι της τάξης του 1,2 εκατομμύρια ευρώ! Το ποσό εξοικονόμησης, δηλαδή, είναι στα ίδια επίπεδα με αυτό που ισχυρίζεται ο Υπουργός ότι προκύπτει από τη δική του πρόταση συνένωσης!

 

  1. Ο ΥΠ.ΕΣ. αναφέρει ότι, εκτός από τον Δήμο Πάφου, οι άλλοι δήμοι της επαρχίας έχουν χαμηλή διοικητική ικανότητα (αυτή συνδέεται κυρίως με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν). Όμως, η ίδια μελέτη του ΥΠ.ΕΣ. κατέδειξε ότι ο Δήμος Γεροσκήπου, σε ό,τι αφορά τον δείκτη επάρκειας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, που, σύμφωνα με τη μελέτη, αποτελεί σημαντικό κριτήριο που προσδιορίζει τη βιωσιμότητα ενός δήμου, βρίσκεται στον μέσο όρο τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργάτες. Ας σημειωθεί ότι εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια υπάρχει μορατόριουμ προσλήψεων, το οποίο φαίνεται δεν ίσχυε για τον Δήμο Πάφου (π.χ. προσλήψεις 18 υπαλλήλων εντός του 2020)!

 

Το ερώτημά μας εξακολουθεί να είναι αναπάντητο από τους αρμόδιους της μεταρρύθμισης: Εφόσον η συνένωση του Δήμου Γεροσκήπου με όμορες κοινότητες τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους που θέτει η μελέτη, γιατί να μην επιλεγεί το εναλλακτικό αυτό σενάριο και πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί από τον Δήμο Πάφου; Γιατί να μην επιλεγεί μια συνένωση που εγγυάται την πιο δημοκρατική εκπροσώπηση των υπό συνένωση τοπικών αρχών στο νέο διοικητικό σχήμα και στα όργανα λήψης των αποφάσεων;

 

Τέλος, ο Δήμος Γεροσκήπου καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών, και ιδιαίτερα τον νέο Υπουργό, όπως επανεξετάσει την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου δήμου στην ανατολική Πάφο.

Back to top