Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

έγγραφα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των φοιτητών, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023.

Παραχώρηση Υποτροφιών Δ.Γ. 2022 – 2023

Δήλωση Οικονομικής Κατάστασης για Αίτηση Υποτροφιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος Γεροσκήπου

Κοινότητα Κονιών

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ηνΔεκεμβρίου 2023.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.  

 

19-2023 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

20-2023 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται σταειδικά έντυπα προσφορών.

Τα έντυπα  βρίσκονται  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου.   www.geroskipou.org.cy

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 24.3.2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα 26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

Προκήρυξη θέσης Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΚΥΒΑΛΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη
Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6-Ε7.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
www.geroskipou.org.cy.
Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:
1. Aντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.
2. Aντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
3. Aντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την
Αστυνομία.
4. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό
Νοσηλευτήριο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου,
υπογεγραμμένες από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
2022 και ώρα 2:00μ.μ σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται
η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλλογής σκυβάλων».
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο
παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου,
προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες
αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Δήμος Γεροσκήπου
09 Δεκεμβρίου 2022

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

 

Regarding your civil marriage in Geroskipou we would like to inform you that you must bring with you the following documents:

 

a) Passports

 

b) British nationals, who reside in Cyprus for a period of less than three (3) years and wish to celebrate a civil marriage in the Republic of Cyprus, should submit a Marriage non-impediment Certificate, issued either by the General Register Office of the local authority of the area they reside. This Certificate should be sealed with an APOSTILLE. Moreover, they should submit the Registration Certificate (yellow slip) and an Affidavit stating that they are not married. Finally, a copy of their passport should be submitted.

 

British nationals, who come to Cyprus with a Marriage Tour Package to celebrate a Marriage and leave or reside legally and continuously in the Republic of Cyprus for at least three years, are not required to submit the Marriage non-impediment Certificate. Instead, they will need to bring a Statutory Declaration and/ or Affidavit legalized by the Foreign Commonwealth and Development Office, as per the following instructions:

 

  • The document must be signed, certified, and dated by the UK practicing solicitor or notary public before being submitted to this office.

 

  • When a notary public or solicitor certifies a document, the following requirements must be met:
  • They sign the document in their own name (Not a company signature, or a PP signature)
  • They must have a current practicing certificate with the relevant UK regulatory body
  • They certify the document while in the UK.
  • They clearly print or stamp their name and the details of their firm
  • They state a certification (e.g. “I hereby certify that …”)
  • If applicable, they need to include an original embossed/wet ink seal
  • They date their certification

 

The Foreign Commonwealth and Development Office offers a worldwide postal service for all applications which can be made online via their website http://www.gov.uk/get-document-legalised

 

c) If you are divorced you are requested to bring the original Divorce Certificate which must be final and absolute (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. If you are a widow/widower you are requested to bring with you the original Death Certificate (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. Both documents must have an Apostille

 

d) If one of you is under the age of 18 you are requested to additionally bring the consent of your parents which must be certified by a solicitor of your country, with an Apostille

 

e) Fees for the Special Marriage: 282 Euro (A marriage is considered “Special” when it is performed within one or two days after the submission of your application).

 

f) Usual marriage fees: 128 Euro (the marriage is performed, at least 15 days after the submission of your application).

 

g) Passport photocopies of two witnesses over 18 (age) must be provided. Your witnesses must be present on the day of the wedding.

 

Your application must be submitted by both interested parties in person at least one working day before the wedding date in the case of a “Special” Marriage, or at least 15 days before the wedding date in case of a “Usual” marriage. Our office accepts applications from Monday to Friday between 8.30 – 10.00 am.

If you require any further information you can contact us at +357 26960797 / 26960823 and at weddings@geroskipou.org.cy

 

Necessary documents required by British nationals

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητεί τις  κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2021.

 

Οιπροσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην κατηγορία “Προσφορές”.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 11/12/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου), στα τηλέφωνα  26961803 ,26961400 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή.

Back to top