Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

έγγραφα

Προκήρυξη θέσης Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΚΥΒΑΛΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη
Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6-Ε7.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
www.geroskipou.org.cy.
Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:
1. Aντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης.
2. Aντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
3. Aντίγραφο πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την
Αστυνομία.
4. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό
Νοσηλευτήριο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου,
υπογεγραμμένες από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
2022 και ώρα 2:00μ.μ σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται
η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλλογής σκυβάλων».
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο
παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου,
προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες
αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Δήμος Γεροσκήπου
09 Δεκεμβρίου 2022

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ανακοινώνει:

 

 1. Όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών υποστατικών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν επιχείρηση, επιτήδευμα, εμπόριο, βιομηχανία, επάγγελμα ή εργασία στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Δήμο Γεροσκήπου, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού (άρθρα 103 και 103Α του περί Δήμων Νόμου).

Η αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό τελικής έγκρισης του επαγγελματικού υποστατικού ή τίτλο ιδιοκτησίας όπου να αναγράφεται το υποστατικό και συμφωνία μίσθωσης ή άδεια χρήσης του υποστατικού, σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι ο/η ιδιοκτήτης/τρια.

Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια είναι εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σύστασης διευθυντών, γραμματέα, έδρας της εταιρείας και να αναφέρονται σ’ αυτή οι σκοποί, το είδος, ο αριθμός υπαλλήλων και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 1. Όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών υποστατικών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία χρησιμοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου: (α) για θεατρική, κινηματογραφική, μουσική παράσταση, πολιτική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα, οποιοδήποτε θέαμα για το κοινό (β) μουσικοχορευτικά κέντρα, δισκοθήκες, καμπαρέ, μπυραρίες, μπαρ ή άλλο ψυχαγωγικό σκοπό εμβαδού πέραν των 50 τ.μ. (γ) εστιατόρια, ταβέρνες, σνακ μπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες πέραν των 50 τ.μ. (δ) λούνα παρκ, σφαιριστήρια ή άλλοι χώροι αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο Γεροσκήπου για την εξασφάλιση άδειας για τη χρήση οικοδομής για ορισμένους σκοπούς (άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα: (α) Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης (β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας εκδιδόμενο από τον Δήμο Γεροσκήπου. Για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Υγειονομικού Πιστοποιητικού από την Αρμόδια Αρχή (γ) Συμφωνία μίσθωσης ή άδειας χρήσης του υποστατικού, σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι ο/η ιδιοκτήτης/τρια.

Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια είναι εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σύστασης, διευθυντών, γραμματέα και έδρας της εταιρείας.

 1. Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεροσκήπου. Τα έντυπα αίτησης διατίθενται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy .
 2. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.
 3. Τονίζεται ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης ή απόρριψης της αίτησης, ο Δήμος Γεροσκήπου θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα δικαστικά μέτρα, περιλαμβανομένης της έκδοσης διατάγματος για την αναστολή λειτουργίας μη αδειοδοτημένου υποστατικού.
 4. Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Κυριάκο Νεάρχου, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στο τηλ. 26961425.

Για το έντυπο της αίτησης , ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://www.geroskipou.org.cy/documents/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb/

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

Necessary documents required by British nationals in order to have a civil marriage in Cyprus

 

Regarding your civil marriage in Geroskipou we would like to inform you that you must bring with you the following documents:

 

a) Passports

 

b) British nationals, who reside in Cyprus for a period of less than three (3) years and wish to celebrate a civil marriage in the Republic of Cyprus, should submit a Marriage non-impediment Certificate, issued either by the General Register Office of the local authority of the area they reside. This Certificate should be sealed with an APOSTILLE. Moreover, they should submit the Registration Certificate (yellow slip) and an Affidavit stating that they are not married. Finally, a copy of their passport should be submitted.

 

British nationals, who come to Cyprus with a Marriage Tour Package to celebrate a Marriage and leave or reside legally and continuously in the Republic of Cyprus for at least three years, are not required to submit the Marriage non-impediment Certificate. Instead, they will need to bring a Statutory Declaration and/ or Affidavit legalized by the Foreign Commonwealth and Development Office, as per the following instructions:

 

 • The document must be signed, certified, and dated by the UK practicing solicitor or notary public before being submitted to this office.

 

 • When a notary public or solicitor certifies a document, the following requirements must be met:
 • They sign the document in their own name (Not a company signature, or a PP signature)
 • They must have a current practicing certificate with the relevant UK regulatory body
 • They certify the document while in the UK.
 • They clearly print or stamp their name and the details of their firm
 • They state a certification (e.g. “I hereby certify that …”)
 • If applicable, they need to include an original embossed/wet ink seal
 • They date their certification

 

The Foreign Commonwealth and Development Office offers a worldwide postal service for all applications which can be made online via their website http://www.gov.uk/get-document-legalised

 

c) If you are divorced you are requested to bring the original Divorce Certificate which must be final and absolute (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. If you are a widow/widower you are requested to bring with you the original Death Certificate (translated in English from a notary). In addition, you must have the certificate mentioned in para (b) above. Both documents must have an Apostille

 

d) If one of you is under the age of 18 you are requested to additionally bring the consent of your parents which must be certified by a solicitor of your country, with an Apostille

 

e) Fees for the Special Marriage: 282 Euro (A marriage is considered “Special” when it is performed within one or two days after the submission of your application).

 

f) Usual marriage fees: 128 Euro (the marriage is performed, at least 15 days after the submission of your application).

 

g) Passport photocopies of two witnesses over 18 (age) must be provided. Your witnesses must be present on the day of the wedding.

 

Your application must be submitted by both interested parties in person at least one working day before the wedding date in the case of a “Special” Marriage, or at least 15 days before the wedding date in case of a “Usual” marriage. Our office accepts applications from Monday to Friday between 8.30 – 10.00 am.

If you require any further information you can contact us at +357 26960797 / 26960823 and at weddings@geroskipou.org.cy

 

Necessary documents required by British nationals

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητεί τις  κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2021.

 

Οιπροσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην κατηγορία “Προσφορές”.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 11/12/2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου), στα τηλέφωνα  26961803 ,26961400 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή.

Back to top