Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: προκηρυξεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21/2024 Για καθαρισμό των Δημοτικών Παραλιών από φύκια για την περίοδο 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
Π/Υ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( €15.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Αριθμός Διαγωνισμού 21/2024
Γεροσκήπου, Μάρτιος

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες και πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://geroskipou.org.cy/documents/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-21-2024-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/

Προκήρυξη προσφοράς με αρ. 20/2024 και θέμα Καθαρισμός τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση

Προκήρυξη προσφοράς με αρ. 20/2024 και θέμα
Καθαρισμός τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση.
Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών ζητούν προσφορές για τον καθαρισμό με ειδικό μηχάνημα, άγριας βλάστησης σε τεμάχια γης εντός των διοικητικών τους ορίων.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «Προσφορά αρ. 20/2024 για καθαρισμό τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ της Δευτέρας 08 Απριλίου 2024.
Οι προσφοροδότες πέραν από την τιμή που θα καθορίσουν για κάθε οικόπεδο, θα πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό ενός οικοπέδου προς ικανοποίηση των Αρμόδιων Λειτουργών του Δήμου Γεροσκήπου για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του μηχανήματος τους.
Η τιμή που θα καθορίζεται στην προσφορά θα περιλαμβάνει και τον καθαρισμό στους όχτους γύρω από τα οικόπεδα καθώς και τον τεμαχισμό μικρής ποσότητας κλαδεμάτων που πιθανόν να βρίσκεται εντός των οικοπέδων.
Η κάθε Τοπική Αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου στα τηλέφωνα, 26961400 και 26960863.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Ο Δήμος Γεροσκήπου, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Εργάτη Περισυλλογής Σκυβάλων με κλίμακα Ε6-Ε7.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Αρχείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Με την αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν τα πιο κάτω έγγραφα:
1. Aντίγραφο Απολυτηρίου Εκπαίδευσης.
2. Aντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή δελτίου ταυτότητας.
3. Aντίγραφο Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου.
4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
5. Aντίγραφο πιστοποιητικού Υγείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου, υπογεγραμμένες από τους αιτητές, μέχρι την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00μ.μ σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για πρόσληψη εργάτη περισυλλογής σκυβάλων».

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία στον Δήμο Γεροσκήπου στο παρελθόν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν ξανά στα γραφεία του Δήμου, προκειμένου να συμπληρώσουν το νέο έντυπο καθώς όλες οι προηγούμενες αιτήσεις ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση πατώντας στο σύνδεσμο : https://geroskipou.org.cy/documents/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%821-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba/

Δήμος Γεροσκήπου

21 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2024

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ην Δεκεμβρίου 2024.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.

1/2024      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ     

2/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ       

3/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  (χωρητικότητας τουλάχιστο  18 Μ3)

4/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER (BOB CAT) ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

5/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

6/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ DIGGER ΜΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

7/2024      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΠΑΖΩΝ   ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (χωρητικότητας τουλάχιστο 18 Μ3)                                                                   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

8/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

9/2024      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN

10/2024    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ

11/2024    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

12/2024    ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών

Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου εδώ: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2024

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 02.02.2024 και ώρα 12:00 μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα  26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»
O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γεροσκήπου», με εκτιμώμενη αξία το ποσό των €2,600,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6579419

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-procurement μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-52/23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52/2023

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για τις φυτεύσεις και τη συμπλήρωση συστήματος άρδευσης του γρασιδιού, των θάμνων και των δέντρων για τους αντίστοιχους χώρους, στον κυκλικό κόμβο, στις νησίδες πρασίνου, στα εφαπτόμενα γραμμικά δημόσια πράσινα και τις λεκάνες πεζοδρόμιων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο δρόμο Γεροσκήπου-Φάση Β’ και που αφορά:  την προμήθεια και φύτευση 80 μεγάλων δέντρων και 520 θάμνων στις λεκάνες και τις νησίδες του καθώς και προμήθεια και φύτευση 2000 τ.μ. έτοιμου γρασιδιού, διευθετήσεις εκτοξευτήρων και σταγόνων για λειτουργία συστήματος άρδευσης και συντήρηση για περίοδο 12 μηνών, με εκτιμώμενη αξία τις €50,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6427355

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-52.23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ,ΘΑΜΝΩΝ,ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55/23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ (7) ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΑΦΟΣ – ΚΑΙ ΡΑΝΙΑ – ΚΟΤ, & – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών, για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης, στις νησίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια και στους επτά (7) Κυκλικούς Κόμβους στα πολεοδομικά έργα του δρόμου Αεροδρόμιο – Πάφος, Ράνια – Κ.Ο.Τ. και Συνδετήριοι στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, με εκτιμώμενη αξία τις €44,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6454345 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55.23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π Αρ. 49/2023


ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ.49/2023
«ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π»

Ο Δήμος Γεροσκήπου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού – Επιστημονικού Συνεργάτη με σύμβαση έργου προκειμένου να στελεχώσει τη Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου (Δ.Ο.Π.).
Ο Επαγγελματίας θα εργάζεται με εβδομαδιαίο ευέλικτο ωράριο συνολικής διάρκειας 20 εργάσιμων ωρών ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Τα απαιτούμενα προσόντα του επαγγελματία για την παρούσα Σύμβαση είναι :
1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή στην Κοινωνική Εργασία
2. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων ή στο Μητρώο του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
3. Εν ισχύ Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
4. Αποδεδειγμένη πείρα 3 χρόνων σχετική με την πρόληψη, την τοξικοεξάρτηση, την εργασία στην κοινότητα
Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση των Εγγράφων της Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου, Πλατεία Γεροσκήπου, Τ.Θ. 63015, 8201 Γεροσκήπου, τηλ. +357 26.962.324, φαξ: +357 26 961247.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τoυς Όρους του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς Προσφορά για «ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Δ.Ο.Π» με Αρ .49/2023 όχι αργότερα από τις 12.00 το μεσημέρι, 30/11/2023 , στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Γεροσκήπου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τ.θ. 63015, Τ.Τ. 8201, Γεροσκήπου , Τηλ 26962324, Φαξ. 26961247).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Όροι ΔΟΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49-2023

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023 Γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024


O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024, με εκτιμώμενη αξία τις €500,000.00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης για εκατό χιλιάδες €100,000.00 με ανάλογη επέκταση χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6416307

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324. 

Back to top