Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: προσφορες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21/2024 Για καθαρισμό των Δημοτικών Παραλιών από φύκια για την περίοδο 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
Π/Υ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( €15.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Αριθμός Διαγωνισμού 21/2024
Γεροσκήπου, Μάρτιος

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες και πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://geroskipou.org.cy/documents/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-21-2024-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84/

Προκήρυξη προσφοράς με αρ. 20/2024 και θέμα Καθαρισμός τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση

Προκήρυξη προσφοράς με αρ. 20/2024 και θέμα
Καθαρισμός τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση.
Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών ζητούν προσφορές για τον καθαρισμό με ειδικό μηχάνημα, άγριας βλάστησης σε τεμάχια γης εντός των διοικητικών τους ορίων.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να γράφουν στην εξωτερική πλευρά του φακέλου «Προσφορά αρ. 20/2024 για καθαρισμό τεμαχίων γης από άγρια βλάστηση» και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ της Δευτέρας 08 Απριλίου 2024.
Οι προσφοροδότες πέραν από την τιμή που θα καθορίσουν για κάθε οικόπεδο, θα πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό ενός οικοπέδου προς ικανοποίηση των Αρμόδιων Λειτουργών του Δήμου Γεροσκήπου για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του μηχανήματος τους.
Η τιμή που θα καθορίζεται στην προσφορά θα περιλαμβάνει και τον καθαρισμό στους όχτους γύρω από τα οικόπεδα καθώς και τον τεμαχισμό μικρής ποσότητας κλαδεμάτων που πιθανόν να βρίσκεται εντός των οικοπέδων.
Η κάθε Τοπική Αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Γεροσκήπου στα τηλέφωνα, 26961400 και 26960863.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2024

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Από το Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα Κονιών ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές για την χρονική περίοδο  μέχρι  την 31ην Δεκεμβρίου 2024.

Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.

1/2024      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ     

2/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ       

3/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  (χωρητικότητας τουλάχιστο  18 Μ3)

4/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ SKIT LOADER (BOB CAT) ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

5/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

6/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ DIGGER ΜΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΠΙΣΤΟΛΑ)

7/2024      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ   ΑΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΠΑΖΩΝ   ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (χωρητικότητας τουλάχιστο 18 Μ3)                                                                   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

8/2024      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DIGGER ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

9/2024      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN

10/2024    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ

11/2024    ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

12/2024    ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται στα ειδικά έντυπα προσφορών

Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου εδώ: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2024

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 02.02.2024 και ώρα 12:00 μ.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γεροσκήπου (Άτομο επικοινωνίας Κυριάκος Νεάρχου) στα τηλέφωνα  26961425, 26961803, 26962324 από τις 8.00 – 14.30 καθημερινά.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ»
O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση και εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γεροσκήπου», με εκτιμώμενη αξία το ποσό των €2,600,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6579419

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-procurement μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου:

Α) Γενικές Πληροφορίες:

Ο Δήμος Γεροσκήπου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για παραχώρηση χρήσης οκτώ (8) περιπτέρων διαστάσεων 3 x 2  για διάθεση/ πώληση φαγητών/ γλυκών/ ποτών/ κατασκευών/ τοπικών προϊόντων ή άλλων συναφών προϊόντων, χριστουγεννιάτικων και μη. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργήσει στην κεντρική πλατεία του Δήμου Γεροσκήπου (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) και στο χώρο θα υπάρχουν καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις, καθώς και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Περίοδος λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού:

Έναρξη: Παρασκευή 22.12.23

Λήξη: Παρασκευή 29.12.23

Ώρες Λειτουργίας:

Παρασκευή 22.12.23 16:00 – 21:00
Σάββατο 23.12.23 11:00 – 21:00
Κυριακή 24.12.23 11:00 – 21:00
Δευτέρα 25.12.23 16:00 – 21:00
Τρίτη 26.12.23 11:00 – 21:00
Τετάρτη 27.12.23 11:00 – 21:00
Πέμπτη 28.12.23 11:00 – 21:00
Παρασκευή 29.12.23 11:00 – 21:00

 

Η τιμή για την ενοικίαση/ χρήση των περιπτέρων ανέρχεται στο ποσόν των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για όλη την περίοδο της διοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους γραπτώς στο e-mail : info@vasiamezou.com μέχρι την Τετάρτη 6.12.23 και όχι αργότερα από η ώρα 12:00.

Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφεται ως τίτλος «Περίπτερα Δήμος Γεροσκήπου» και να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφοροδότη, καθώς και το είδος ή είδη που θα ήθελε να προσφέρει καθώς και οποιεσδήποτε ενδεικτικές φωτογραφίες από τα προϊόντα του.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, αλλά και έλεγχος για τήρηση όλων των υγειονομικών και άλλων προδιαγραφών. Θα αποφευχθεί η χρήση των περιπτέρων για διάθεση σε εταιρείες/ άτομα που προσφέρουν φαγητό το οποίο χρειάζεται επαγγελματικό εξοπλισμό, τηγάνισμα κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι για τέτοιου είδους προϊόντα μπορούν να στείλουν πρόταση για μετακινούμενες καντίνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 97671455 – Βάσια Μέζου.

 

Β) Όροι Χρήσης Περιπτέρων:

Στα άτομα τα οποία θα αποφασιστεί να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης περιπτέρου υποχρεούνται να πληρούν τα πιο κάτω:

 1. Να πληρούν οι εργοδότες τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 εώς 2020.
 2. Να διατηρήσουν το περίπτερο ανοικτό για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το δικαίωμα χρήσης μετά από προειδοποίηση και να το παραχωρήσουν σε άλλον ενδιαφερόμενο.
 3. Να έχουν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων για εξυπηρέτηση του κοινού.
 4. Να έχουν αναρτημένο στο περίπτερο κατάλογο με τα προϊόντα τους, καθώς και τιμές τις οποίες θα περάσουν από έγκριση.
 5. Να διατηρήσουν το περίπτερο και τον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου τους καθαρό.
 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του περιπτέρου χωρίς την έγκριση των διοργανωτών.
 7. Να παραδώσουν το περίπτερο στην κατάσταση στην οποία το έχουν παραλάβει χωρίς οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές.
 8. Να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο για θέματα ασφάλειας και υγείας της εκδήλωσης όποτε αυτό απαιτείται.
 9. Να έχουν τουλάχιστον μια πυράντοχη κουβέρτα και ένα πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 6kg (στα υποστατικά στα οποία θα πραγματοποιούνται εργασίες με λάδι τηγανίσματος θα πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστήρες τύπου WET CHEMICAL).
 10. Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο άτομο να κατέχει σε ισχύ ασφάλιση ευθύνης εργοδότη που να καλύπτει τον πραγματικό αριθμό των εργοδοτουμένων του.
 11. Σε κάθε πολύπριζο θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια συσκευή που παράγει θερμότητα.
 12. Εάν χρειάζεται να υπάρχει υγραέριο, τότε μόνο το οικιακό υγραέριο είναι αποδεκτό και το κάθε υποστατικό πρέπει να διαθέτει το μέγιστο δύο (2) οικιακά υγραέρια.
 13. Τα υγραέρια πρέπει να είναι ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο και να φυλάσσονται όταν δεν είναι σε λειτουργία.
 14. Η παροχή, ο ρυθμιστής και το λάστιχο της εγκατάστασης υγραερίου να είναι καινούργια ή σε καλή κατάσταση.
 15. Φθαρμένα καλώδια και σπασμένες πρίζες θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
 16. Να χρησιμοποιούν ειδικά γάντια όταν πραγματοποιούνται εργασίες που παράγουν θερμότητα.
 17. Να έχουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και να τα εφαρμόζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων που προβλέπονται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ, IV και VIII του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/ 2004 (Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 18. Να μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που χειρίζεται ανοικτά τρόφιμα να κατέχει έγκυρο Πιστοποιητικό Υγείας για χειριστές τροφίμων (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή Τροφίμων), εκδιδόμενο ανά δωδεκάμηνο από Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό, ως προβλέπουν οι περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006.
 19. Να μεριμνούν ώστε να κατέχουν άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών.

 

 

Γ) Περιεχόμενο Αίτησης:

 • Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το ΈΝΤΥΠΟ 1.
 • Αντίγραφο των πιο πάνω αναφερθέντων πιστοποιητικών (Πιστοποιητικό υγείας Χειριστή. Τροφίμων – Άδεια από το Υγειονομείο για διαχείριση/ προετοιμασία/ πώληση τροφίμων).
 • Λίστα/ τιμοκατάλογο με τα προϊόντα, περιγραφή και φωτογραφικό υλικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες καθώς και το ΈΝΤΥΠΟ 1 στο συνδεσμο :

Ανοικτή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Περιπτέρου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-52/23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΤΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 52/2023

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για τις φυτεύσεις και τη συμπλήρωση συστήματος άρδευσης του γρασιδιού, των θάμνων και των δέντρων για τους αντίστοιχους χώρους, στον κυκλικό κόμβο, στις νησίδες πρασίνου, στα εφαπτόμενα γραμμικά δημόσια πράσινα και τις λεκάνες πεζοδρόμιων στον Βόρειο Παρακαμπτήριο δρόμο Γεροσκήπου-Φάση Β’ και που αφορά:  την προμήθεια και φύτευση 80 μεγάλων δέντρων και 520 θάμνων στις λεκάνες και τις νησίδες του καθώς και προμήθεια και φύτευση 2000 τ.μ. έτοιμου γρασιδιού, διευθετήσεις εκτοξευτήρων και σταγόνων για λειτουργία συστήματος άρδευσης και συντήρηση για περίοδο 12 μηνών, με εκτιμώμενη αξία τις €50,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6427355

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-52.23-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ,ΘΑΜΝΩΝ,ΔΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55/23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 55/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ (7) ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΑΦΟΣ – ΚΑΙ ΡΑΝΙΑ – ΚΟΤ, & – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 

O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών, για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, των δέντρων, των θάμνων και των συστημάτων άρδευσης, στις νησίδες πρασίνου, στα πεζοδρόμια και στους επτά (7) Κυκλικούς Κόμβους στα πολεοδομικά έργα του δρόμου Αεροδρόμιο – Πάφος, Ράνια – Κ.Ο.Τ. και Συνδετήριοι στην περιοχή του Δήμου Γεροσκήπου, με εκτιμώμενη αξία τις €44,000.00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6454345 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324.

 

Έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55.23-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023 Γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47/2023
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024


O Δήμος Γεροσκήπου δέχεται προσφορές για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 – 2024, με εκτιμώμενη αξία τις €500,000.00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης για εκατό χιλιάδες €100,000.00 με ανάλογη επέκταση χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement), πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6416307

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και/ή στο τηλέφωνο 26-962324. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 43/2023
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023
Από τον Δήμο Γεροσκήπου ζητούνται προσφορές για κλαδέματα ή αποκοπή φοινικόδεντρων καθώς και κλαδέματα φύκων που βρίσκονται σε δημόσια πεζοδρόμια ή χώρους πρασίνου περιλαμβανομένης απομάκρυνσης / απόρριψης σε εγκεκριμένο χώρο.
Η τιμή θα δοθεί για κάθε φοινικόδεντρο ή φύκο ή άλλο δέντρο που κλαδεύεται/αποκόπτεται περιλαμβανόμενης φόρτωσης, απομάκρυνσης και απόρριψης των φύλλων σε εγκεκριμένο χώρο. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφτούν το χώρο και να λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την όλη εργασία καθώς και τα πιο κάτω:
1. Τα απομακρυνόμενα κλαδέματα θα εναποτίθενται σε εγκεκριμένο χώρο.
2. Η εργασία θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι που οι ανέσεις και η ασφάλεια των περιοίκων να μην επηρεάζονται.
3. Η καταμέτρηση θα γίνεται και επιβλέπεται από εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου.
4. Βάση των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία και Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) παράρτημα 11 Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης, να εκπαιδεύονται επαρκώς (σχετική ή και ειδική εκπαίδευση) στη χρήση του εξοπλισμού και να τους παρέχεται το δικαίωμα της διαβούλευσης και συμμετοχής στα ζητήματα που καλύπτουν οι Κανονισμοί. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης αν υπάρχει. Ειδικά για χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας για ανύψωση φορτίων/ατόμων επισυνάπτεται Κανονισμός του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) σελ 4715 εδάφιο 3.
5. Οι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν εντός 3 ημερών από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς και να συμπληρωθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Οι προσφορές θα φτάσουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.
Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου .
Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 43/2023>>.
Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Δεκατρείς Χιλιάδες Ευρώ (€13000,00)
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο : 

43-2023 – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΩΝ 2023

και να κατεβάσουν την αίτηση εδώ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43/2023 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ / ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΟΙΝΙΚΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ – 2023

Back to top